Rijkswaterstaat: "Goede uitgangssituatie droogteseizoen 2023"

28 maart 2023

De uitgangssituatie voor het droogteseizoen in Nederland is goed. Dit is gunstig voor de scheepvaart-, landbouw-, natuur- en drinkwatersector.

Terugkijkend naar het afgelopen half jaar hebben vooral de gemiddelde natte herfst en de natte maanden januari en maart bijgedragen aan herstel van de droogte van 2022. Grondwaterstanden zijn grotendeels hersteld en de peilen zijn op de meeste plekken rond of boven gemiddeld. Waterbeheerders hebben in de winter waterpeilen op veel plekken hoog gehouden om zo veel mogelijk water vast te houden.

Het oppervlaktewater van kanalen, sloten en meren is op peil. De waterkwaliteit is op orde. Er is voldoende water beschikbaar om zoutindringing tegen te gaan. De watervoorraad in Nederland is goed. De watervoorraad in de stroomgebieden van de Rijn en Maas is redelijk. De stuwmeren in de Alpen zijn goed gevuld. De sneeuwvoorraad is echter kleiner dan gemiddeld. De afvoer bij Lobith is hierdoor de komende maanden gevoelig voor snelle dalingen tijdens perioden met minder neerslag in het stroomgebied van de Rijn.

Tot 2 april wordt er geregeld neerslag verwacht, zowel in Nederland als in de stroomgebieden van de Rijn en Maas. Voor de komende periode verwachten we een normale hoeveelheid neerslag. De verwachtingen voor de rivierafvoeren zijn de komende weken hoger dan gemiddeld.

De volledige droogtemonitor is te lezen op de website van Rijkswaterstaat.