Rijkswaterstaat: "Geen landelijk watertekort meer, waterbeheerders gaan richting normaal beheer"

29 september 2022

Door de gevallen neerslag, de afgenomen watervraag en de vrij lage temperaturen is de droogtesituatie in Nederland in de afgelopen periode verder verbeterd. Waterbeheerders gaan stapje voor stapje terug naar normaal beheer. Dit neemt niet weg dat verschillende maatregelen nog van kracht zijn, bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan of om wateren door te spoelen tegen blauwalgen. Ook zijn de meeste onttrekkingsverboden in het oosten en zuiden van het land nog van kracht.

De komende tijd blijft het weertype wisselvallig en koel, zowel in Nederland als in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. In de loop van deze week zal de Rijnaanvoer te Lobith vanaf ca. 1000 m3/s weer langzaam gaan toenemen als gevolg van de neerslag in het stroomgebied. De Maasaanvoer zal naar verwachting de komende periode, mede als gevolg van onderhoud bovenstrooms, vrij stabiel zijn rond 45 m3/s daggemiddeld.

De effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur blijven zeer ernstig, vooral op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. De schade die al is opgetreden in de natuur kan niet op korte termijn hersteld worden. De situatie voor de landbouw is verbeterd door de gevallen neerslag. De watervraag ten behoeve van beregening is nu feitelijk weggevallen. Er zijn op dit moment geen knelpunten met betrekking tot de levering van drinkwater.

De stijgende rivierafvoeren hebben gezorgd voor een toename van de vaardieptes en daarmee is de impact van laag water voor de scheepvaart afgenomen. Schepen kunnen op sommige trajecten nog steeds minder lading vervoeren.

De LCW is sinds 28 september afgeschaald, er is sprake van normaal waterbeheer.

De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.

De volledige droogtemonitor is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.