Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Droogtemonitor: Neerslag brengt verlichting, aandacht voor lage rivierafvoer

01 september 2020

In de tweede helft van augustus viel er op veel plaatsen in Nederland neerslag. Dit heeft een positief effect voor landbouw en natuur. Door het buiige karakter viel echter niet overal evenveel regen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden in het zuiden en oosten nog steeds.

De afvoer van de Rijn daalde op 1 september onder de 1000 m3/s. Een dergelijke waterstand is laag voor de tijd van het jaar maar niet ongebruikelijk. Naar verwachting stijgt de afvoer van de Rijn de komende periode. De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van neerslag, zeer laag en zal naar verwachting laag blijven. Omdat de watervraag afneemt is er vanuit beide rivieren voldoende water beschikbaar.

In verband met de lage rivierafvoeren zijn de afgelopen tijd maatregelen genomen om verzilting tegen te gaan. In de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden. Andere maatregelen zoals waterbesparend schutten en het instellen van beregeningsverboden blijven van kracht. De situatie wordt nauwlettend gemonitord.

Meer informatie over de huidige droogte is te lezen in de 12e Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) .