Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Droogtemonitor: Afvoer van de rivieren stijgt, maatregelen Maas opgeheven

29 september 2020

Sinds de tweede helft van vorige week is er sprake van wisselvallig weer met geregeld neerslag. In de huidige verwachting zal dit weertype, met temperaturen onder normaal, in de eerste weken van oktober niet veranderen.

De afvoer van de Rijn is sinds afgelopen weekeinde gestegen tot circa 1160 m3/s (7,52m +NAP) op 29 september. Deze stijging zet de aankomende dagen door en bereikt 1600 à 1700 m3/s op 1 oktober. De afvoer van de Maas bij St. Pieter is de afgelopen dagen flink gestegen tot circa 100 m3/s. In de komende periode neemt de afvoer nog verder toe tot circa 300 à 400 m3/s. Als gevolg daarvan zijn alle waterbesparende maatregelen langs de Maas opgeheven. Onderschrijding van het LCW criterium van de Maas (25 m3/s) en van de Rijn (1000 m3/s) is onwaarschijnlijk.

In het zuiden en oosten van Nederland, maar ook in Zeeland en delen van Noord-Holland zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Door de lage waterstanden zijn in deze gebieden nog steeds onttrekkingsverboden uit oppervlaktewateren van kracht en rond sommige kwetsbare natuurgebieden ook uit grondwater. In andere delen van het land zijn de grondwaterstanden hersteld. De watertemperatuur is de afgelopen weken laag gebleven.

Meer informatie over de huidige droogte is te lezen in de 14e Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).