Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Droogtemonitor: Aanvoer Rijn en Maas laag maar voldoende voor watervraag

15 september 2020

In de eerste helft van september viel op veel plaatsen in Nederland neerslag. Dit heeft een positief effect gehad op landbouw en natuur. Door het buiige karakter viel niet overal evenveel regen. Het actuele neerslagtekort is het grootst in het zuiden en oosten. Omdat in deze gebieden bovendien geen of slechts beperkte wateraanvoer mogelijk is vanuit Rijn en Maas, zijn de effecten van droogte hier het duidelijkst merkbaar en dalen grondwaterstanden hier nog steeds.

De afvoer van de Rijn is in de eerst week van september gestegen tot 1780 m3/s. Sinds 5 september is de afvoer aan het dalen. Voor de komende week en ook voor de week daarna wordt een verdere daling verwacht, tot ongeveer 1000 m3/s. Een dergelijke afvoer is laag voor de tijd van het jaar maar niet ongebruikelijk.

De afvoer van de Maas is, ondanks een korte afvoerpiek als gevolg van neerslag, zeer laag en zal naar verwachting de komende twee weken laag blijven. Op de Maas zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden. Omdat de watervraag in dit deel van het jaar afneemt is vanuit beide rivieren voldoende water beschikbaar.

Door de lage Maasafvoer en de dalende Rijnafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. In het Maasstroomgebied betekent dit oplopende wachttijden bij het schutten en op de Rijntakken leidt het tot diepgangbeperkingen. De situatie wordt nauwlettend gemonitord.

Meer informatie over de huidige droogte is te lezen in de 13e Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) .