De omgevingswet

De Rijksoverheid wil de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken. De Omgevingswet moet dit mogelijk gaan maken.

Door wetten en regelingen voor Ruimtelijke Ordening samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om dat ene bouwproject te starten. De nieuwe wet moet op 1 januari 2021 in werking treden en moet ervoor zorgen dat initiatiefnemers makkelijker en sneller weten waar zij aan toe zijn. Dit betekent voor veel overheidsorganisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s dat zij anders zullen moeten gaan werken. Door vergunning- en bestemmingsplanprocedures integraal te benaderen wordt van de overheid meer flexibiliteit gevraagd. De Omgevingswet moet er daarnaast toe leiden dan overheden plannen en beleid maken, uitvoeren én evalueren in samenwerking met afvaardiging(en) uit de samenleving.

Rol van Veiligheidsregio Fryslân

De domeinen veiligheid en gezondheid werken samen om de Veiligheidsregio voor te bereiden op alle kansen en risico’s die de komst van de nieuwe wet met zich meebrengt. Dit doen we met elkaar en samen met andere partijen om de Friese overheden te helpen bij het opstellen van nieuw beleid.  

Op basis van een impactanalyse van de gevolgen van de wet heeft voor onze producten en processen, zijn we aan de slag met verbeteringen en aanpassingen die noodzakelijk zijn om Omgevingswet-proof te worden. Hierbij sluiten wij de komende periode zoveel mogelijk aan op tal van Friese initiatieven, zoals De Friese Aanpak. Daarnaast is de Veiligheidsregio vertegenwoordigd in verschillende landelijke projecten in het kader van de Omgevingswet.