Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vogelgriep in Fryslân

In Fryslân (met name in het Waddengebied) worden momenteel veel dode vogels gevonden. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep. Raak de vogels niet aan, meld gevonden dode vogels en laat gebieden met watervogels met rust.

Deze pagina is bijgewerkt op 23 november 2020.

Meld dode vogels

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden met watervogels met rust laten

Probeer zo veel mogelijk rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep.

Laatste nieuws

21 november 2020 – Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Witmarsum

Op 21 november 2020 maakte de NVWA bekend dat bij een bedrijf met vleeskuikens in Witmarsum (Friesland) vogelgriep is vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA.

Meest gestelde vragen

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood.

Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op het oplopen van vogelgriep.

Hoe herken je vogelgriep?

Vogels worden snel ziek na een besmetting en kunnen een paar dagen later al gestorven zijn. Ondertussen is de kans op besmetting op andere vogels groot. De verschijnselen lijken enigszins op botulisme, zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring) en zenuwverschijnselen. Vogelgriep is alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op het oplopen van vogelgriep. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden kun je dode vogels het beste niet aanraken. Heb je toch dode vogels aangeraakt? Was jezelf dan goed met zeep en spoel je daarna goed af. Als je binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziek wordt, dan is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts. Medewerkers van vogelopvangcentra en dierenambulances die veel in contact komen met vogels die (mogelijk) vogelgriep hebben worden aangeraden extra beschermingsmiddelen te gebruiken.

Wat moet ik doen als ik dode vogels vind?

Heb je een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar meld ze:

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Mijn vraag staat er niet bij

Kijk dan op de website van de NVWA of de website van de Rijksoverheid.

Samenwerking in Fryslân

In Fryslân werken o.a. de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn.

Meer weten?

Meer informatie over de vogelgriep is te vinden op o.a. de website van de NVWA en de website van de Rijksoverheid.

Persvragen

    Pers kan voor aanvullende informatie contact opnemen met team Communicatie van Veiligheidsregio Fryslân, T. 088 22 99 992. 
    Het NVWA beantwoordt vragen over ruimingen en ontsmettingen: (088) 223 37 00 of persvoorlichting@nvwa.nl / pressoffice@nvwa.nl