Brand in je omgeving

Bij een grote brand in je omgeving is de rookontwikkeling het grootste gevaar. Alle rook is ongezond, blijf dus altijd uit de rook. Laat je niet verrassen en bereid je goed voor:
  • Ga niet naar de brand toe en houd altijd voldoende afstand.
  • Blijf uit de rook! Rook is altijd schadelijk.
  • Komt de rook bij of in je huis? Ga dan naar binnen en sluit ramen, deuren en roosters en schakel het ventilatiesysteem uit. 
  • Waarschuw en help mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven. Denk in het bijzonder aan hulpbehoevende mensen zoals ouderen en slechthorenden.
  • Volg altijd het advies van de hulpdiensten op. 

Blijf uit de rook! Ga niet naar de brand toe. Komt de rook bij of in je huis? Blijf binnen en sluit ramen, deuren en roosters en schakel het ventilatiesysteem uit. Waarschuw en help anderen. Zorg ervoor dat mensen in je omgeving ook uit de rook blijven.

Waar kan ik meer informatie vinden over een specifieke brand?

Hoe krijg ik een brandgeur uit mijn huis?

Als de hulpdiensten aangeven dat ramen en deuren weer open kunnen, ventileer dan je huis zo goed mogelijk: zet de ramen en deuren open en schakel het ventilatiesysteem weer in. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kun je deze wassen.

Wat moet ik doen met verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin?

Als je van de gemeente hoort dat je zelf verbrandingsresten en roetdeeltjes mag verwijderen, dan kun je dat als volgt doen:

  • Zichtbare brokstukken kun je met handschoenen oppakken en inleveren als klein chemisch afval (KCA) bij de milieustraat van de gemeente.
  • Was zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair enzovoort er af met warm water en zeep.
  • Gras kan worden gemaaid. Het gemaaide gras mag in de groene container. 
  • Controleer de plekken waar kinderen spelen en verwijder ook hier de brokstukken en roet.

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie op de brandweer website.