Besmettelijke dierziekten

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Daarom is tijdig opsporen en bestrijden belangrijk. Ook in Fryslân komen af en toe besmettelijke dierziekten voor, zoals de vogelgriep of de hazenpest.

Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen) voorkomt. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is heel klein. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Meer informatie over de vogelgriep vind je op onze website.

Hazenpest

Hazenpest (tularemie) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral haasachtigen en knaagdieren blijken gevoelig voor de ziekte en kunnen er dood aan gaan. Ook mensen kunnen er ziek van worden, en in zeldzame gevallen ook honden en katten. Tularemie wordt voornamelijk via direct contact met zieke of dode hazen op mensen overgedragen. Meer informatie over tularemie vind je op de website van het RIVM.

Andere dierziekten

Op de website van het NVWA is meer informatie te vinden over de hierboven genoemde en andere besmettelijke dierziekten.