Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Asbest

Bij een brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Asbest is zo’n gevaarlijke stof. In veel oude(re) gebouwen is asbest verwerkt. Laat je niet verrassen en bereid je goed voor.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot in de jaren ‘80 vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Tot 1993 is asbest veel gebruikt in gebouwen; bijvoorbeeld in schoorstenen, in golfplaten of in vloerzeil.

Wat is het risico van asbest?

Door het inademen van asbestvezels kun je na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker krijgen. Maar niet iedereen die asbestvezels inademt, wordt hierdoor ziek. Hoe vaker je grote hoeveelheden asbestvezels inademt, hoe groter de kans op ziekte. Omdat blootstelling aan deze vezels bij een brand vaak gering is en van korte duur, is het risico dat je iets inademt klein. Zie ook de factsheet ‘Asbest en risico's voor de gezondheid’.

Wat gebeurt er bij brand waarbij asbest vrijkomt?

Bij een brand kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Door de hitte en rook kunnen asbestvezels worden meegenomen en verderop naar beneden komen. Er kunnen ook brokstukken met asbest op de grond terechtkomen en beschadigen op het moment dat iemand hier vervolgens overheen loopt of rijdt.

Wat kun je zelf wel en niet doen bij asbest?

Heb je last van de rook?

  • Blijf binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Zet mechanische ventilatie uit.
  • Houd huisdieren binnen.

Ligt er asbest in je directe omgeving?

  • Laat het liggen; ruim het niet zelf op.
  • Ga er niet doorheen lopen.
  • Voorkom dat stukjes asbest in je woning terecht komen, door bijvoorbeeld schoenen, kinderwagen of huisdieren.
  • Voorkom dat kinderen gaan spelen met asbest en zorg ervoor dat zij niet in een gebied komen waar asbest kan liggen.
  • Meld het bij de gemeente als er zichtbare brokstukken in en om je huis liggen.

Vijf tips voor bij asbest in de omgeving

Mensen die asbest opruimen dragen beschermende kleding. Moet ik ook beschermd worden?

Omdat werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf en van de brandweer bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, dragen zij beschermende kleding. Voor jezelf is het risico zo klein dat je geen beschermende kleding nodig hebt.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid en asbest?

Met vragen over asbest en gezondheid kun je contact opnemen met de GGD (088 229 9222). Neem bij gezondheidsklachten contact op met je huisarts.