Straling

Bij een stralingsincident komt ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij, of dreigt dat vrij te komen. Dat levert risico’s op voor mens en milieu. De kans op zo’n ongeval is in Nederland gelukkig klein maar niet geheel uitgesloten. Laat je niet verrassen en bereid je goed voor:

Nucleaire installaties zijn veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het werken met en vervoer van radioactieve stoffen gelden strenge voorwaarden. Daarom is de kans op een dergelijk ongeval in Fryslân klein. Want bij een stralingsincident denk je misschien meteen aan een groot incident in een kerncentrale. Maar je kunt ook denken aan kleine incidenten met radioactief materiaal. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of radioactieve stoffen die worden vervoerd of ergens zijn opgeslagen. We spreken van een kernongeval als er bij een kernreactor zoveel straling vrijkomt - of dreigt vrij te komen - dat deze een gevaar kan vormen voor mensen en voor het milieu.

Hoe kun je je voorbereiden op een mogelijk kernongeval?

  • Zorg dat je weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
  • Bij een ongeval in de kerncentrale in Emsland (Duitsland) kan het voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen in zuidoost Fryslân nodig zijn om jodiumtabletten in te nemen. Zorg dat je deze tabletten in huis hebt.

Wat moet je doen tijdens een kernongeval?

  • Kijk of luister naar Omrop Fryslân. Volg de instructies van de overheid op.
  • Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op.

Wat doet de overheid bij een kernongeval?

Tussen het moment waarop in de kernreactor een incident gebeurt en het moment waarop mogelijk radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen.

  • Mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven).
  • Groepen mensen adviseren om jodiumtabletten te slikken.
  • Een gebied evacueren.
  • Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op ander gebied zoals een graas- en vervoersverbod of het sluiten van kassen.

Hoe ver ligt Fryslân van een kerncentrale?

Op onderstaande kaart kun je zien welke kerncentrales en reactoren het dichtst bij Fryslân liggen. Zuidoost Fryslân ligt binnen de cirkel van 100 kilometer rondom de kerncentrale in Emsland (Duitsland). Als daar een ongeval plaatsvindt, kan het nodig zijn dat kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen in Zuidoost Fryslân jodiumtabletten innemen. Wacht met innemen van de tabletten totdat de overheid aangeeft dat dit nodig is. 

Meer weten?  

Kijk dan op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.