Rampbestrijdingsplannen

In Fryslân zijn vijf organisaties aangemerkt als risicovol. Voor deze organisaties is een rampbestrijdingsplan opgesteld.

Risicovolle organisaties

Sommige bedrijven zijn risicovoller dan andere. Als er in zo’n bedrijf iets gebeurt, dan is er een kans op een gevaarlijke situatie voor de medewerkers in het bedrijf of voor de omgeving. Daarom wordt er voor deze bedrijven een rampbestrijdingsplan opgesteld. 

Deze bedrijven noemen we BRZO-bedrijven. Een BRZO-bedrijf is verplicht een rampbestrijdingsplan op te stellen en te oefenen met hulpverleners. In Fryslân zijn er vier bedrijven die onder de BRZO-regels vallen. Naast deze bedrijven moet ook voor luchtvaartterreinen een rampbestrijdingsplan worden opgesteld. 

Wat staat er in een rampbestrijdingsplan?

In een rampbestrijdingsplan staat de aanpak van concrete crisissituaties. Het plan bestaat meestal uit drie delen:

  • Bedrijfsinformatie: de werkzaamheden van de organisatie, voorzieningen die nodig zijn voor de bestrijding van een calamiteit of incident, een beschrijving van de omgeving.
  • Scenario’s: de uitwerking van relevante crisisscenario’s.
  • Bestuurlijke informatie: publicatie en het beheer van het rampbestrijdingsplan, de betrokken partijen. 

Friese rampbestrijdingsplannen

Rampbestrijdingsplannen zijn openbaar. Je kunt de plannen van de BRZO-bedrijven in Fryslân en de Vliegbasis Leeuwarden downloaden.

Van Gansewinkel Chemicals - Drachten

Van Gansewinkel Chemicals

Van Gansewinkel Chemicals houdt zich bezig met het inzamelen, bewerken, de opslag, overslag en het transport van gevaarlijke afvalstoffen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Van Gansewinkel, de gemeente Smallingerland, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van mei 2016. 

De afspraken die in het plan zijn gemaakt staan op hoofdlijnen beschreven in de factsheet Rampbestrijdingsplan Van Gansewinkel. Ook kun je de overzichtskaart bekijken.

Download het rampbestrijdingsplan Download het rampbestrijdingsplan

 

BASF - Heerenveen

BASF

Op de locatie in Heerenveen ontwikkelt en produceert BASF watergedragen harsen en dispersies voor de drukinkt- en coatingindustrie. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. 

De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met BASF, de gemeente Heerenveen, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van mei 2016.

De afspraken die in het plan zijn gemaakt staan op hoofdlijnen beschreven in de factsheet Rampbestrijdingsplan Van Gansewinkel. Ook kun je de overzichtskaart bekijken.

Download het rampbestrijdingsplan Download het rampbestrijdingsplan

 

Motip Dupli - Wolvega

Motip Dupli

Motip Dupli vult en assembleert spuitbussen met onder meer verf, lijm en oplosmiddelen. Er kan een incident plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of vlam vatten. De veiligheidsregio heeft het rampbestrijdingsplan opgesteld in samenwerking met Motip Dupli, de gemeente Weststellingwerf, de Meldkamer Noord-Nederland en de regionale hulpverleningsdiensten. De laatste versie dateert van mei 2016.

De afspraken die in het plan zijn gemaakt staan op hoofdlijnen beschreven in de factsheet Rampbestrijdingsplan Van Gansewinkel. Ook kun je de overzichtskaart bekijken.

Download het rampbestrijdingsplan Download het rampbestrijdingsplan

 

Wenau - Heerenveen

Wenau

Wenau is een bedrijf dat nationaal en internationaal opereert op het gebied van tankreiniging, tanksanering, industrieel reinigen, transport en afvalmanagement. Het rampbestrijdingsplan is in ontwikkeling en in 2018 gereed. 

Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis

Vliegbasis Leeuwarden is een van de twee Nederlandse F16-bases en ligt ten noordwesten van de stad Leeuwarden. Vanaf vliegbasis Leeuwarden vliegt één squadron F16’s ten behoeve van het verdedigen van het luchtruim van Nederland en de NAVO. Er kan een incident plaatsvinden waarbij een toestel crasht, brand ontstaat op- of in het munitiedepot Bitgummole of waarbij een kaping/gijzeling van een toestel plaatsvindt. 

In de bijgevoegde infographic staat een korte samenvatting van het plan.

Download het rampbestrijdingsplan Download het rampbestrijdingsplan

 

Incidentbestrijdingsplannen

Naast BRZO-bedrijven zijn er nog andere organisaties of situaties met een verhoogd risico. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige uitval van de stroomvoorziening. Hiervoor worden incidentbestrijdingsplannen gemaakt.

 


Meer weten?

Heb je vragen over een rampbestrijdingsplan, neem dan contact op met Bert Steeman, beleidsmedewerker bij Veiligheidsregio Fryslân.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.