Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee is een operationeel plan waarin de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s zijn beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde scenario’s. Voor de diverse veerboten zijn aparte scenariokaarten opgesteld.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee is een operationeel plan waarin de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s zijn beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde scenario’s. Voor de diverse veerboten zijn aparte scenariokaarten opgesteld. Het plan bestaat uit verschillende delen:

  1. Inleiding en een algemeen (doel, afbakening, uitgangspunten, leeswijzer, samenhangende planvormingsproducten en vaststelling/inwerkingtreding)
  2. De randvoorwaardelijke processen (melding en alarmering, leiding en coördinatie, opschaling en informatiemanagement)
  3. De scenario’s (kaarten met METHANE indeling)
  4. Overige informatie (beheer en gebruikers)
  5. Bijlagen (dekkingsplan en aanlandingsplaatsen)

De drie ‘Waddenzee’ veiligheidsregio’s hebben dit plan opgesteld in samenwerking met Rijkswaterstaat, Kustwacht, Politie en de meldkamers.

Aanlandingsplaatsen