Incidentbestrijdingsplan Waddenzee en Eems-Dollard

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee en Eems-Dollard – kortweg IBP-W – is een operationeel plan waarin de aanpak van verschillende ‘nautische’ scenario’s zijn beschreven. Denk daarbij aan mens en dier in nood, brand en explosie, verontreinigingen, over boord geslagen lading en openbare orde-scenario’s.

De drie aan de Waddenzee grenzende veiligheidsregio’s hebben dit plan opgesteld in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, politie, brandweer en de meldkamers.

Het IBP-W is tegenwoordig digitaal toegankelijk en bestaat uit de volgende onderdelen:

0. Inleiding (aanleiding, wettelijk kader, doel, leeswijzer, samenhangende planvorming en beheer)
1. Algemeen (werkingsgebied, betrokken partijen)
2. Randvoorwaardelijke processen (melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement)
3. Informatiekaarten (search & rescue, bron-en emissiebestrijding, beheer waterkwaliteit, handhaven openbare orde en veiligheid, nautische verkeersmanagement en veerdiensten)
4. Bijlagen (afkortingen, aanlandingsplaatsen en veerdiensten)

Hoe navigeer je door het plan?

Een extra toelichting hoe te navigeren door het plan is te vinden in deze instructievideo.

Waar is het IBP-W nog meer te vinden?

Het IBP-W is ook te benaderen via een app op een mobiele telefoon of tablet.

Download de app IBP-W voor de iPad of iPhone.
Download de app IBP-W voor Android.