Verzwarende factorenlijst gezondheid en veiligheid bij evenementen

Sommige factoren zorgen er voor dat er extra zorg nodig is op een evenement. Bijvoorbeeld als er veel kleine kinderen of juist ouderen zijn, als de bezoekers meerdere dagen blijven kamperen of als er naar verwachting veel alcohol of drugs wordt gebruikt tijdens het evenement.

Factoren rondom de bezoekers

Dichtheid aanwezigen

Een verwachte drukte, waarbij er meer dan 2,4 personen per m2 op het evenemententerrein zijn.

Aandachtspunten:

 • Welke maatregelen voor crowdmanagement worden er genomen?
 • Is de evenementenzorg ingericht op de verhoogde zorgvraag?

Aantal aanwezigen

Een dusdanig verwacht aantal aanwezigen, dat aanvullende geneeskundige zorg en coördinatie op het evenement wenselijk is.

Aandachtspunt:

 • Welk niveau evenementenzorgverleners moet worden ingezet?

Risicodoelgroepen

De aanwezigheid van specifieke kwetsbare personen en/of groepen.

Aandachtspunt:

 • Moeten er extra (zorg)maatregelen genomen worden omdat er baby’s, ouderen, toeristen vanuit binnen- en/of buitenland en/of verminderd zelfredzamen op het evenement zijn?

Alcohol en/of middelgebruik

De verwachting van bovengemiddeld gebruik van alcohol en/of middelen, of middelengebruik in relatie tot een doelgroep (jongeren, toeristen vanuit binnen- en/of buitenland e.d.).

Aandachtspunten:

 • Er is een hoger risico op alcoholvergiftigingen. Dit vraagt mogelijk een andere kwaliteit zorg.
 • Is er aanvullend preventief advies nodig?
 • Welk zorgniveau is nodig?
 • Wat is het advies van een verslavingsorganisatie? Het kan nodig zijn om de inzet van hulpverleners uit te breiden met hulpverleners die specifieke klinische beelden kunnen herkennen.

 

Factoren rondom het type evenement

Duur en tijden

Een meerdaags evenement, of de tijdsduur van de activiteit.

Aandachtspunten:

 • Ontstaan er gezondheidsrisico’s doordat het publiek meerdere dagen aanwezig is? Bijvoorbeeld vermoeidheid of verminderde weerstand.
 • Er wordt meer gebruik gemaakt van de eerstehulpvoorzieningen, bijvoorbeeld voor klachten en verwondingen die mensen anders thuis zouden verzorgen.

Verblijf

Een meerdaags evenement met tijdelijke huisvesting of kampeervoorziening.

Aandachtspunten:

 • Welke evenementenzorg moet aanwezig zijn?
 • Welke maatregelen moeten er worden genomen in het kader van technische hygiënezorg (THZ)? De aanvraag wordt doorgeleid naar de GGD/THZ. De GGD neemt een besluit over aanvullend advies.
 • Moeten er nog aanvullende maatregelen komen voor specifieke doelgroepen? De aanvraag wordt doorgeleid naar GGD/IZB. De GGD neemt een besluit over aanvullend advies.

Lichamelijke inspanning

Een (sport)evenement met zware fysieke inspanning (in relatie tot de doelgroep).

Aandachtspunten:

 • De ervaring leert dat hier bijvoorbeeld vaker reanimaties voorkomen. Dit kan een reden zijn om (specialistische) spoedzorg te adviseren.
 • Moeten er nog aanvullende (zorg)maatregelen komen boven op de regels van de sportbond in verband met de doelgroep en verwachtte zorgvraag?

Toepassing attributen

Voorbeelden:

 • Het gebruik van speciale effecten, zoals vuurwerk, kleurenpoeder, open vuur.
 • Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen.
 • De aanwezigheid van erotische activiteiten.

Aandachtspunt:

 • Welke maatregelen moeten er worden genomen in het kader van technische hygiënezorg (THZ)? De aanvraag wordt doorgeleid naar de GGD/THZ. De GGD neemt een besluit over aanvullend advies.

(Huis-) dieren

De aanwezigheid en activiteiten met (huis-)dieren.

Aandachtspunt:

 • Welke maatregelen moeten er worden genomen in het kader van technische hygiënezorg (THZ)? De aanvraag wordt doorgeleid naar de GGD/THZ. De GGD neemt een besluit over aanvullend advies.

Hygiëne en sanitaire voorzieningen

Voorbeelden:

 • De aanwezigheid van tijdelijke douches, waterverneveling of drinkwatervoorzieningen.
 • Zwem-, speelbaden of sauna’s (spa’s).
 • Tatoeëring of piercing.
 • Als de algemene regels voor de horeca niet toereikend lijken te zijn.

Aandachtspunt:

 • Welke maatregelen moeten er worden genomen in het kader van technische hygiënezorg (THZ)? De aanvraag wordt doorgeleid naar de GGD/THZ. De GGD neemt een besluit over aanvullend advies.

Factoren rondom het terrein en de omgeving

Bereikbaarheid en spreiding

De belemmering van route en doorgang voor hulpverleners en zorgverleners naar, op en rond het evenement.

Aandachtspunten:

 • Is er afstemming met de gemeente en zorgpartners zoals RAV Fryslân over de bereikbaarheid van het terrein en de omgeving?
 • Is er aanvullende (specialistische) spoedzorg nodig?

Ruimtelijke omgeving

Voorbeelden:

 • De mogelijkheid van vervuilde ondergrond of slechte bodemkwaliteit
 • Het gebruik van niet-officieel zwemwater en/of overstort van het riool.
 • De watertemperatuur in combinatie met de luchttemperatuur en weersomstandigheden.
 • Risico’s voor seizoensgebonden planten en dieren.

Aandachtspunten:

 • Welke maatregelen moeten er worden genomen in het kader van GGD-processen? De aanvraag wordt doorgeleid naar de GGD, die een besluit neemt over aanvullend advies.
 • Is er aanvullende (specialistische) spoedzorg nodig?