Tijdelijke sanitaire voorzieningen bij een evenement

Risico’s Sanitaire voorzieningen

Bij publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van sanitair (toiletten en handenwasgelegenheden). Zowel bij vast als tijdelijk sanitair bestaat een verhoogd risico op het overdragen van ziektekiemen waardoor infectieziekten als maagdarminfecties kunnen ontstaan.

Verantwoordelijkheden

De organisator van een publieksevenement is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende toiletten en handenwasgelegenheden op een evenement. Dit houdt het volgende in:

 • Minimaal 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers (met een minimum van 2 toiletten) met voldoende toiletpapier.
 • Minimaal 1 toilet per 75 gelijktijdig aanwezige bezoekers bij hoog alcoholgebruik.
 • 75% van het totale aantal herentoiletten mag een urinoir zijn.
 • Eén plaskruis of plaszuil geldt als 4 urinoirs. Ook kunnen plasgoten worden gebruikt. 50 cm plasgoot geldt als één urinoir. Plaats geen of minder urinoirs als er veel kinderen op het evenement worden verwacht.
 • Zorg voor één of meer gehandicaptentoiletten met een voorziening voor handenwassen.
 • Zorg voor een handwasgelegenheid bij voorkeur met meerdere watertappunten (kranen) met zeepdispensers, papieren handdoekjes en een afvalcontainer.
 • Maak de toiletten tijdens het evenement schoon en maak daarbij gebruik van een schoonmaakschema met afvinklijst.

Waar moet op worden gelet bij toiletten?

Op elk evenement moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Factoren die van belang zijn voor het bepalen van het benodigde aantal toiletvoorzieningen zijn:

 • het aantal te verwachten bezoekers;
 • de samenstelling van het publiek (mannen/vrouwen/jeugd etc.);
 • de gemiddelde verblijfstijd van bezoekers;
 • het soort evenement (vanwege het gedragspatroon);
 • het type toiletten dat wordt gebruikt (toiletten op waterspoeling of mobiele toiletten);
 • de verwachte piekdrukte (bijvoorbeeld showpauzes);
 • het consumptieve gedrag.

Meer informatie

 • In kader van infectieziektebestrijding is het advies de handenwasgelegenheden apart te plaatsen van een watertappunt dat dient als gratis drinkwaterpunt.
 • Het bepalen van het aantal toiletten hangt samen met de eventuele aanwezigheid van toiletten van naastgelegen horecagelegenheden.
 • Voer het afvalwater van toiletten en handenwasgelegenheden af via de bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater te lozen.
 • Hygiënerichtlijn publieksevenementen 2014 – 2016.