Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Inzichten maatschappelijke impact coronacrisis van belang voor herstelbeleid

21 juni 2021

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar blijven. Hoe beleven de inwoners van Fryslân dit en wat draagt bij aan het herstel van het ‘normale leven’? Om een antwoord op die vraag te krijgen, gaan het Fries Sociaal Planbureau (FSP), GGD Fryslân, Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en andere organisaties de komende periode structureel met elkaar in overleg. De inzichten die hieruit rollen worden gebruikt door de Friese crisisorganisatie en door Friese overheden.

POMI-C: gezamenlijke analysekracht

Wat in april 2020 begonnen is als het project ‘monitoring netwerksamenleving’ vindt nu zijn weg in een Periodiek Overleg Maatschappelijke Impact - Corona (POMI-C). Het project ‘monitoring netwerksamenleving’ is oorspronkelijk gestart in april 2020 met als doel het monitoren van de impact van corona en de maatregelen op de samenleving in Fryslân. In het POMI-C wordt de kennis expertise van verschillende organisaties gebundeld. Met elkaar worden trends en ontwikkelingen geanalyseerd en bekeken wat dat concreet voor Fryslân betekent. Het POMI-C maakt hiervoor o.a. gebruik van de informatie van het Fries Sociaal Planbureau, resultaten van het Gezondheidspanel van de GGD, omgevingsanalyses van VRF en van landelijke onderzoeken, die worden doorvertaald naar de regio.

Gevolgen coronacrisis

In de afgelopen tijd is opgevallen dat de gevolgen en uitdagingen van de huidige coronacrisis een (steeds) breder terrein bestrijken. “Wat aanvankelijk begon als een crisis voor de volksgezondheid en openbare orde, heeft een steeds grotere economische en maatschappelijke impact. Daarnaast hangt er veel af van het gedrag en de houding van mensen. Daarom blijven we de trends en ontwikkelingen in Fryslân integraal volgen, stellen we de informatiebehoefte continu scherp en acteren we hierop”, aldus Martin Kool, voorzitter POMI-C en programmaleider netwerksamenleving bij Veiligheidsregio Fryslân.

Uit eerder onderzoek van het FSP bleek dat de gevolgen van de coronacrisis ongelijk verdeeld zijn in de samenleving. Lees op de website van FSP het ‘vervolgonderzoek onder Friezen: gevolgen corona ongelijk verdeeld’. Vooral jongvolwassenen, werkenden met een flexibel contract, zzp’ers en senioren hebben te maken met de negatieve effecten ervan. 

Vooruitkijken naar volgende fase (herstelfase)

De verschillende organisaties blijven de komende tijd onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis. Het POMI-C deelt de uitkomsten en inzichten met o.a. de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân, beleidsmakers en bestuurders. Met deze informatie kunnen zij inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en voorbereiden op de volgende fase en het herstelbeleid.

Meer weten?  

Bijlagen (of links naar deze bijlagen):