1000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar in Fryslân

09 maart 2022

De Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân kunnen, als dat nodig is, plaats bieden aan 1000 Oekraïense vluchtelingen. De aangemelde locaties worden de komende dagen gecontroleerd op brandveiligheid en gezondheid. Niet elke locatie is meteen inzetbaar; 230 opvangplaatsen in Fryslân kunnen direct worden gebruikt.

Opdracht

In de afgelopen dagen hebben de Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân gewerkt aan een eerste inventarisatie van mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Aan elke veiligheidsregio was gevraagd om op korte termijn 1000 opvangplaatsen te regelen, met de mogelijkheid om dat later uit te breiden naar 2000 opvangplekken.

Locaties pas ingezet bij vraag

De eerste 1000 opvangplekken zijn nu beschikbaar in Fryslân. Die worden niet allemaal direct benut: pas als Veiligheidsregio Fryslân de vraag krijgt om vluchtelingen op te vangen, wordt gekeken welke opvanglocatie in Fryslân daarvoor het meest geschikt is. De gemeente informeert daarna als eerste de direct betrokkenen, zoals de eigenaar van de locatie en de buurtbewoners.

Hulp of onderdak bieden, of spullen inzamelen?

De betrokkenheid van veel mensen is hartverwarmend. Er zijn zowel landelijk als regionaal al veel hulpacties opgezet. Wil jij ook helpen? Dat kan op verschillende manieren. Iedereen die dat wil, kan op Giro 555 een donatie doen om de vluchtelingen te helpen. Spullen doneren voor vluchtelingen kan via de website van Vluchtelingenwerk Nederland. Op deze website vind je o.a. een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen, meer informatie over het zelf opvangen van vluchtelingen en je kunt er een eigen initiatief aanmelden.

Meer informatie is te vinden op de pagina over Oekraïne.