Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne

Samen met de Friese gemeenten bereidt Veiligheidsregio Fryslân de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor.

In Fryslân moeten 1000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen komen, met de mogelijkheid om dat later uit te breiden naar in totaal 2000 opvangplekken. Samen met de Friese gemeenten inventariseert Veiligheidsregio Fryslân wat mogelijk geschikte opvanglocaties zijn. In Fryslân zijn op dit moment bijna 1500 opvangplekken beschikbaar.

Informatielijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een informatielijn geopend voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne én voor iedereen die hen wil helpen.

 • Voor Oekraïense vluchtelingen: veel slachtoffers van het conflict die in Nederland aankomen, hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze spreken de taal niet en kennen de weg niet. Daarom kunnen ze bij praktische vragen contact opnemen met de Rode Kruis Informatielijn. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.
 • Voor mensen die willen helpen: ook voor mensen die hulp willen bieden aan slachtoffers van het conflict, kan er een hoop onduidelijk zijn. Ook zij kunnen met hun vragen terecht bij de Rode Kruis Informatielijn: 070 44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur).

Refugee Help

De website RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De informatie is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands beschikbaar.

Nieuwsberichten

Op veel opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen is behoefte aan mensen die Oekraïens en/of Russisch kunnen spreken en teksten kunnen vertalen. Kun en wil jij hierbij helpen, of ken je iemand die kan helpen? Neem dan contact op met je gemeente!

У багатьох центрах прийому українських біженців є потреба у волонтерах, які володіють українською та/або російською мовами, та можуть домогти перекладати тексти. Ви можете / хочете допомогти, чи знаєте когось, хто може допомогти? Будь ласка, зверніться до свого муніципалітету!

Links naar de websites van Friese gemeenten:

De sporthal in Heerenveen is klaar voor de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen. In de Blauw Wit-hal aan het Hege Stik in Heerenveen kunnen vluchtelingen even op adem komen, zich inschrijven en van daaruit naar andere locaties in Fryslân gaan voor een langere opvang. “Er is in de afgelopen dagen ontzettend hard gewerkt om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen,” vertelt Wim Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân. “We zijn er klaar voor om vluchtelingen zo goed mogelijk te ontvangen.”

Afgelopen weekend is eerst een beschermvloer in de sporthal gelegd. Daarna zijn er bedden, schermen, toiletunits en hekwerken geplaatst. Ook zijn er zit- en speelhoeken gecreëerd. De sporthal is inmiddels onherkenbaar voor reguliere sporters en bezoekers. “Fantastisch hoe hard er is gewerkt door de gemeente Heerenveen, onze crisisorganisatie en al die vrijwilligers,” aldus Kleinhuis. “We zijn ook heel blij met de medewerking van de sportverenigingen, die nu hun vaste sportplek hebben ingeruild voor een andere plek. Sámen konden we dit in zo korte tijd voor elkaar krijgen.”

Overstapplek

De ontvangstlocatie in Heerenveen is een overstapplek. Oekraïense vluchtelingen die in Fryslân aankomen kunnen zich hier eerst melden, even bijkomen en zich inschrijven. Ook wordt een medische intake gedaan om te kijken of iedereen gezond is en of er bijvoorbeeld ook medicijnen nodig zijn. Daarna gaat het ontvangstteam direct op zoek naar een passende opvanglocatie in Fryslân, waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven.

Vluchtelingen die ’s avonds aankomen, of voor wie er zo snel nog geen andere plek beschikbaar is, kunnen in de sporthal overnachten. Voor jong en oud is in de hal een plekje gemaakt waar ze veilig en warm kunnen verblijven, kunnen eten en drinken, zich kunnen opfrissen en waar kinderen ook kunnen spelen.

Eerste vluchtelingen ontvangen

Afgelopen weekend zijn de eerste vluchtelingen al ontvangen in Heerenveen, ondanks dat de locatie nog niet volledig operationeel was. Zij zijn vervolgens opgevangen in een andere opvanglocatie in Fryslân.

Geen extra spullen nodig

Omdat de vluchtelingen niet voor lange tijd in de hal in Heerenveen blijven, zijn hier GEEN extra spullen zoals bedden, kleding of speelgoed nodig. Mensen die graag in Heerenveen willen helpen kunnen op www.heerenveen.nl/oekraine kijken wat zij waar kunnen doen. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.heerenveen.nl/oekraine en www.vrfryslan.nl/oekraine. Bij vragen over de opvang van vluchtelingen in Fryslân kan contact worden opgenomen met de eigen gemeente.

In Heerenveen komt een eerste ontvangstlocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Op deze ontvangstlocatie zullen de vluchtelingen medische hulp aangeboden krijgen, zijn mogelijkheden om tot rust te komen, te eten en te drinken. De eerste registratie vindt hier plaats en ook zal hier een aantal overnachtingsplekken komen. Na het doorlopen van de ontvangstprocedure is het de bedoeling dat de vluchtelingen zo snel mogelijk doorstromen naar de diverse locaties in de provincie voor een langere opvang. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen Heerenveen bereiken.

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Heerenveen.

De Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân kunnen, als dat nodig is, plaats bieden aan 1000 Oekraïense vluchtelingen. De aangemelde locaties worden de komende dagen gecontroleerd op brandveiligheid en gezondheid. Niet elke locatie is meteen inzetbaar; 230 opvangplaatsen in Fryslân kunnen direct worden gebruikt.

Opdracht

In de afgelopen dagen hebben de Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân gewerkt aan een eerste inventarisatie van mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Aan elke veiligheidsregio was gevraagd om op korte termijn 1000 opvangplaatsen te regelen, met de mogelijkheid om dat later uit te breiden naar 2000 opvangplekken.

Locaties pas ingezet bij vraag

De eerste 1000 opvangplekken zijn nu beschikbaar in Fryslân. Die worden niet allemaal direct benut: pas als Veiligheidsregio Fryslân de vraag krijgt om vluchtelingen op te vangen, wordt gekeken welke opvanglocatie in Fryslân daarvoor het meest geschikt is. De gemeente informeert daarna als eerste de direct betrokkenen, zoals de eigenaar van de locatie en de buurtbewoners.

Hulp of onderdak bieden, of spullen inzamelen?

De betrokkenheid van veel mensen is hartverwarmend. Er zijn zowel landelijk als regionaal al veel hulpacties opgezet. Wil jij ook helpen? Dat kan op verschillende manieren. Iedereen die dat wil, kan op Giro 555 een donatie doen om de vluchtelingen te helpen. Spullen doneren voor vluchtelingen kan via de website van Vluchtelingenwerk Nederland. Op deze website vind je o.a. een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen, meer informatie over het zelf opvangen van vluchtelingen en je kunt er een eigen initiatief aanmelden.

Veiligheidsregio Fryslân bereidt de beschikbaarheid van 1000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen voor, waarbij het de bedoeling is dat op korte termijn 2000 worden. Net als alle landelijke veiligheidsregio’s heeft ook Veiligheidsregio Fryslân de vraag gekregen om de komende dagen opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te vinden. Aanstaande woensdag moet de inventarisatie van mogelijke opvanglocaties gereed zijn, gemeenten binnen Veiligheidsregio Fryslân gaan hier de komende dagen mee aan de slag.

Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa en dus ook naar Nederland reizen. De opvang wordt dan ook niet geregeld door het COA, maar door de veiligheidsregio’s zelf.

Veelgestelde vragen

Er zijn drie landelijke/centrale ontvangstplekken in Nederland. Van daaruit worden vluchtelingen over de diverse veiligheidsregio's verdeeld. Voor de provincie Fryslân is in Heerenveen de eerste ontvangstlocatie. Hier kunnen Oekraïners zich laten registreren, medische zorg krijgen en wat eten en drinken. Daarna gaat het ontvangstteam direct op zoek naar een passende opvanglocatie in Fryslân, waar zij langere tijd kunnen blijven. Vluchtelingen die ’s avonds aankomen, of voor wie er zo snel nog geen andere plek beschikbaar is, kunnen eerst in Heerenveen overnachten. 

Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht wordt gevraagd om zich laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij verblijven. Vluchtelingen zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Daarom is het van belang dat zij zich registreren bij de gemeente waar ze worden opgevangen. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is.

In Fryslân is deze registratie op de volgende manier geregeld:

 • Oekraïense vluchtelingen die nog geen logeeradres of opvang hebben
  Vluchtelingen uit Oekraïne die nog geen logeeradres of opvang hebben gaan naar de overstaplocatie in Heerenveen. Bij binnenkomst kunnen de vluchtelingen daar een registratieformulier invullen, zo nodig onder begeleiding van een tolk. Vanuit de overstaplocatie in Heerenveen gaan de vluchtelingen zo snel mogelijk door naar een opvanglocatie in Fryslân waar zij langere tijd kunnen blijven. De vluchtelingen nemen het registratieformulier mee daar naar toe. De daadwerkelijke persoonsregistratie vindt vervolgens plaats in de gemeente waar de vluchtelingen voor langere tijd zullen blijven.

  Het adres van de overstaplocatie in Heerenveen is: It Hege Stik 9, 8445 PZ, Heerenveen.​ Het melden kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. 

 • Oekraïense vluchtelingen die al wel een logeeradres of opvang hebben
  Oekraïense vluchtelingen die al een logeeradres of opvang in Fryslân hebben, bijvoorbeeld bij particulieren thuis, hoeven niet naar de overstaplocatie Heerenveen te komen om zich daar te laten registreren. Zij kunnen zich direct laten registeren bij de gemeente van het logeeradres waar zij verblijven.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de registratie van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheidsregio Fryslân heeft nu ruim 1000 opvangplekken beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenten zorgen ervoor dat vluchtelingen daadwerkelijk kunnen worden opgevangen. Er wordt hard gewerkt om nog eens 1000 opvangplekken in Fryslân te realiseren.

De gemeenten bereiden mogelijke opvanglocaties voor. Weet je een grotere opvanglocatie? Een locatie die geschikt is om een grote groep mensen, voor een aantal maanden, op te vangen? Neem dan contact op met je gemeente. Dan wordt onderzocht of deze locatie echt geschikt is voor dit doel.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De verwachting is dat dit minstens maanden nodig zal zijn.

 

De opvang bij particulieren is in eerste instantie noodopvang; tijdelijke opvang dus. Zelfstandige woonruimten voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben de voorkeur (denk aan Airbnb-locaties en vakantiewoningen), zodat zij er ook wat langer kunnen blijven als dat nodig is. Meer informatie over opvang door particulieren is te vinden op de website van Vluchtelingenwerk.

Heb je een vraag over de opvang van vluchtelingen in Fryslân? Neem dan contact op met je eigen gemeente.

 

Huisdieren kunnen worden meegenomen naar de ontvangstlocatie in Heerenveen. Op de ontvangstlocatie worden de mogelijkheden bekeken voor de opvang van het huisdier. De gemeente probeert het huisdier op dezelfde locatie als zijn baas op te vangen. Soms is dit helaas niet mogelijk. Het kan zijn dat het huisdier langs een dierenarts moet voor een vaccinatie. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.

Veel Friese gemeenten kunnen de hulp van mensen die zowel Oekraïens als Nederlands spreken goed gebruiken. Spreek jij beide talen? Neem dan contact op met je gemeente. 

У багатьох центрах прийому українських біженців є потреба у волонтерах, які володіють українською та/або російською мовами, та можуть домогти перекладати тексти. Ви можете / хочете допомогти, чи знаєте когось, хто може допомогти? Будь ласка, зверніться до свого муніципалітету! 

Links naar de websites van Friese gemeenten:

 

 • Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

 • Ik wil spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

Spullen doneren voor vluchtelingen kan via de website van Vluchtelingenwerk Nederland. Hier vind je een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen en informatie over het doneren van spullen. Ook kun je er een eigen initiatief aanmelden.

 • Ik wil vluchtelingen opvangen in mijn huis. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk.

 • Ik spreek Oekraïens én Nederlands. Waar kan ik me melden om te helpen?

Veel Friese gemeenten kunnen de hulp van mensen die zowel Oekraïens als Nederlands spreken goed gebruiken. Spreek jij beide talen? Neem dan contact op met je gemeente.

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang van vluchtelingen. De Veiligheidsregio Fryslân zorgt voor de coördinatie van de opvang in Fryslân. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa en dus ook naar Nederland reizen. De opvang van Oekraïners wordt daarom ook niet geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s en gemeenten. 

Wat wordt er in mijn gemeente gedaan?
Wil je weten hoe in jouw gemeente vluchtelingen uit Oekraïne worden geholpen? Kijk dan op de website van je gemeente:

Bekijk dan de veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïners op de website van de Rijksoverheid. Daar staat o.a. informatie over financiële en medische steun voor Oekraïense vluchtelingen en of zij mogen werken.