Op dit moment is er een GRIP 4-incident wegens overboord geslagen en aangespoelde containers op en nabij de Waddeneilanden. Meer informatie: www.veiligheidsregiofryslan.nl/containers Uitleg GRIP

Overboord geslagen containers

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 heeft het schip MSC Zoë 291 containers in de Noordzee verloren. Hiervan zijn de meeste inmiddels gelokaliseerd. Waarschijnlijk zijn ze door het stormachtige weer van het schip afgevallen.

Voor het laatst aangepast: 19 januari 2019, 14.00 uur

Wat is er gebeurd?

De MSC Zoë is bijna 400 meter lang en een van de grootste containerschepen ter wereld. In de nacht van 1 op 2 januari zijn in de Noordzee boven de Waddeneilanden 291 containers van het schip overboord geslagen. Deze containers zijn voornamelijk gevuld met auto-onderdelen, speelgoed en meubels. Veel van deze inhoud en een aantal containers zijn aangespoeld op de Friese Waddeneilanden en aan de Waddenkust in Fryslân en Groningen. Inmiddels zijn 238 containers gelokaliseerd en zijn er 7 geborgen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Op 18 januari 2019 is gestart met de berging van de zeecontainers op de Noordzee. Hier zou al eerder mee worden begonnen, maar vanwege de weersomstandigheden was dat niet mogelijk. Bij de berging worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen en één kleiner schip ingezet. Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, de scheepvaartintensiteit, het zicht onder water, getijde en ligging van de containers. Hou voor meer informatie de berichtgeving van Rijkswaterstaat in de gaten.

Daarnaast blijven schepen met sonarinstallaties van Rijkswaterstaat, de Kustwacht en Defensie zoeken naar de containers die nog niet zijn gevonden. Ook blijft de Kustwacht vanuit de lucht zoeken naar drijvend materiaal. Deze inspanning wordt, als het weer dit veilig toestaat, onverminderd voortgezet totdat alle niet-gelokaliseerde containers zijn gevonden.

Onderzoeken

 • Het Team Maritieme Politie en de Inspectie voor Leefomgeving voeren het strafrechtelijk onderzoek uit naar de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.
 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. De Raad richt zich hierbij met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip. Panama, onder wiens vlag het schip voer, doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval en de situatie aan boord van het schip. Er is samenwerking tussen de verschillende raden. 
  De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. De Raad besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren. De onderzoeken van de Raad gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid. 
 • Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers.

Updates

Update 18 januari 2019

[Update: 18 januari 2019, 11.15 uur]
Rijkswaterstaat deelt mee dat de berging van de containers van start is gegaan. Het schip De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en het schip De Geosund bij de vaarroute boven Terschelling. Ze worden ondersteund door zes survey schepen. De kapotte containers worden met een grijper uit zee gehaald. Gesloten containers worden gemarkeerd en later uit zee gehaald.
Vissersschepen liggen stand-by om eventuele losse lading gelijk uit zee te vissen. De scheepvaart wordt begeleid door twee guard schepen.

Meer informatie over de berging van de containers is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Updates 14-16 januari 2019

[Update: 16 januari 2019, 15.10 uur]
Het marinevaartuig Zr. Ms. Luymes biedt hulp bij de zoektocht naar de zeecontainers die nog worden vermist. Gisteravond is het marinevaartuig  de haven van Den Helder uitgevaren. Zr. Ms Vlaardingen wordt mogelijk ook ingezet, maar ligt vanwege de slechte weersomstandigheden nog binnen.

De Luymes vaart onder slechte omstandigheden ten noorden van Terschelling. Het hydrografisch opnemingsvaartuig  (HOV) kan ingezet worden bij golven van 2,5 tot 3 meter. Momenteel zijn de golven tot 2,5 meter hoog. Een HOV zoals de Luymes speurt de containers op met Side Scan Sonar. Dat gebeurt met een kleine torpedo die aan een kabel op ongeveer 30 meter achter het schip wordt aangesleept. Met een Multi Beam Sonar kan de Luymes ook nog bepalen of een gesignaleerde container openstaat. Er zijn nog geen resultaten bekend van de zoekactie.

Meer weten? Kijk dan op de website van Defensie.

[Update: 16 januari 2019, 09.00 uur]
De bergingsschepen Atlantic Tonjer en Geosund zijn respectievelijk naar de Eemsgeul en naar de vaargeul boven Terschelling vertrokken. Daar gaan zij vast voorbereiden en optimaliseren, in afwachting van de start van de berging van de containers. Zo zijn ze sneller ter plaatse om, als het weer het toelaat, te beginnen met bergen.

Meer informatie over de berging van de containers is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

[Update: 14 januari 2019]
In verband met de weersomstandigheden kan de berging van de containers in de Noordzee nog niet starten. Ook dinsdag 15 januari 2019 nog niet. De golven op zee zijn te hoog en dan is het niet veilig. Zodra het weer het toelaat, start men de berging.

Verder spoelen er niet meer veel spullen uit de containers aan. Daarom is er op dit moment geen behoefte aan extra hulp om spullen op te ruimen en worden er ook geen opruimacties georganiseerd.

Meer informatie over de berging van de containers is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Updates 9-12 januari 2019

[Update: 12 januari 2019]
De Friese waddengemeenten organiseren dit weekend geen centrale  opruimacties, maar communiceren er misschien wel over. Voor wie iets wil doen: kijk op hun gemeentelijke twitteraccounts of op @helpwad waar helpende handen welkom zijn.

De opruimacties worden niet centraal gecoördineerd, maar vinden vooral plaats op basis van lokale initiatieven en door de Friese Waddengemeenten. Rommel op zee, op de Afsluitdijk en in de kwelders wordt opgeruimd door professionele bedrijven.

Gisteravond berichtte Rijkswaterstaat dat de berger een surveyschip en de Atlantic Tonjer naar de Eemsgeul stuurde. Daar starten de schepen vandaag met hun bergingswerkzaamheden. Als de weersomstandigheden goed blijven, is de eerste actie het bergen van de gelokaliseerde container. Houd voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat in de gaten. Daar zijn ook veelgestelde vragen te vinden over o.a. het bergen van de containers.

Vanaf maandag helpt ook Defensie (weer) mee met het zoeken naar nog niet gevonden containers.

[Update: 11 januari 2019, 15.30 uur]
Op de platen in de Waddenzee liggen op dit moment geen containers meer. De bergingsactie van de zeecontainers richt zich daarom op de containers die in of langs de vaarroutes op de Noordzee en de Eems zijn gevonden via sonar. Dat zijn 220 objecten van de 291 containers die overboord zijn geraakt.

De opruimacties worden niet centraal gecoördineerd, maar vinden vooral plaats op basis van lokale initiatieven en door de Friese Waddengemeenten. Rommel op zee, op de Afsluitdijk en in de kwelders wordt opgeruimd door professionele bedrijven.

De Friese waddengemeenten organiseren vandaag of dit weekend geen centrale  opruimacties, maar communiceren er misschien wel over. Voor wie iets wil doen: kijk op hun gemeentelijke twitteraccounts of op @helpwad waar helpende handen welkom zijn. De gemeente Het Hoge Land in Groningen organiseert wel een centrale opruimactie.

Rijkswaterstaat liet gisteren weten dat de bergingsactie van de containers vandaag, vrijdag 11 januari, van start zou gaan. Het bergschip – de Atlantic Tonjer – kan nog niet vertrekken naar het gebied waar de eerste zeecontainers moeten worden geborgen. Dat de bergingsactie later begint heeft te maken met het voorbereidende werk, zoals het monteren van een grote kraan en andere apparatuur. Het schip ligt nog in IJmuiden. Daar komt ook een ander groot bergschip, de Geosund, later aan dat op dezelfde manier klaargemaakt moet worden. Een kleiner schip (de Friendship) is op dit moment al in het gebied zelf.
Wanneer de werkelijke berging start is nog niet bekend. Dit weekend wordt er weer harde wind voorspeld. Het precisiewerk – bekijken en nameten hoe een container ligt -- kan dan niet of moeilijk gebeuren. ‘Zorgvuldigheid gaat voor snelheid’, is het uitgangspunt van Rijkswaterstaat.

Vanaf maandag helpt ook Defensie (weer) mee met het zoeken naar nog niet gevonden containers.

Wetterskip Fryslân brengt in kaart waar kleine deeltjes piepschuim liggen op de zeedijk en hoe dit opgeruimd kan worden. Ze houden toezicht langs de zeedijk van Zurich tot aan Lauwersoog om te kijken of er spullen zijn aangespoeld.

[Update: 11 januari 2019, 10.00 uur]
Bezoek minister Van Nieuwenhuizen aan Wadden: Veiligheidsregio Fryslân voelt zich gesterkt in aanpak

Bij haar werkbezoek op 10 januari aan de Wadden liet minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat zich in hotel Zeezicht in Harlingen eerst informeren over al het werk dat is gedaan sinds de containers in de nacht van 1 op 2 januari overboord sloegen.

Namens Veiligheidsregio Fryslân zaten onder anderen burgemeesters Ferd Crone van Leeuwarden en Roel Sluiter van Harlingen bij het gesprek, naast Erica Slump, waarnemend directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Ook directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging en operationeel leider Saskia van den Broek waren aanwezig.

Het gesprek ging over hoe de containers en de bijbehorende rommel op de Wadden worden opgeruimd, en over de berging van de containers die nog op de zeebodem liggen. Ook spraken ze over de ecologische impact van de ramp op korte en lange termijn en over de afhandeling van de schade.

Veiligheidsregio Fryslân voelt zich gesterkt in de gekozen aanpak, waarbij vrijwilligers die op de eilanden en langs de dijk kwamen opruimen, zoveel mogelijk werden gefaciliteerd. Er is onder andere besproken dat de veiligheidsregio op dezelfde wijze bij incidenten blijft faciliteren en daarbij duidelijk aangeeft op welke veilige plekken dat mogelijk is. Ook zegde de minister steun toe bij het onderzoek naar de ecologische impact, en gaf ze aan zich in te spannen om het containervervoer over zee veiliger te maken.

Op het gemeentehuis van Terschelling is gesproken met onder andere de burgemeester, een torenwachter van de Brandaris (RWS), raadsleden en ambtenaren. Op het strand heeft de minister gesproken met een grote groep van Staatsbosbeheer uit het hele land. Zij organiseerden hun nieuwjaarsbijeenkomst op locatie, zodat ze met z’n allen rommel van het strand konden zoeken. Ook ging Van Nieuwenhuizen in gesprek met mensen van een loonbedrijf (Trip Hek) en heeft ze gezien hoe zij met een speciale machine het strand schoon maken. 

[Update: 9 januari 2019]
De gevolgen van de storm van gisteren en vannacht zijn beperkt. Er zijn geen grote hoeveelheden nieuwe rommel meer aangespoeld. Op een aantal plekken rond Harlingen en Lauwersoog is nieuwe rommel op de dijken aangespoeld. Dit wordt door gemeenten, het Wetterskip en een groep vrijwilligers opgeruimd.

Rijkswaterstaat doet met een helikopter een inspectieronde boven de Waddenzee. Vanmiddag gaat Rijkswaterstaat twee containers op het Rif bergen.

Ga niet het water op om rommel op de ruimen. Dit wordt gedaan door professionals.

Updates 7-8 januari 2019

[Update: 8 januari 2019]
Op 7 en 8 januari 2019 heeft het flink gestormd in Fryslân. De gevolgen daarvan zijn beperkt gebleven. Er zijn geen grote hoeveelheden nieuwe rommel meer aangespoeld. Op een aantal plekken rond Harlingen en Lauwersoog was nieuwe rommel op de dijken aangespoeld. Dit is inmiddels door gemeenten, het Wetterskip en een groep vrijwilligers opgeruimd.

Updates 4-6 januari 2019

[Update: 6 januari 2019, 20.45 uur]
Inmiddels is duidelijk dat de MSC Zoe 281 containers heeft verloren. Een aantal daarvan was al aangespoeld. Rijkswaterstaat heeft daarnaast met behulp van sonar 220 containers gevonden op de bodem van de Noordzee. De berging van deze containers wordt een ingewikkelde operatie en hangt o.a. af van het weer.

[Update: 6 januari 2019, 12.30 uur]
Na inspecties vanmorgen kunnen we constateren dat de stranden op de eilanden vrijwel schoon zijn gebleven. Alleen op Schiermonnikoog wordt vandaag gecoördineerd schoongemaakt. Ook op de vaste wal wordt vandaag op meerdere plekken nog gewerkt aan het opruimen van plastic en ander afval van de overboord geslagen containers. Op de kwelders ligt nog veel afval, maar slibkwelders zijn moeilijk en gevaarlijk toegankelijk. Laat dat over aan de professionals. In de loop van vandaag komt een speciale zuiger en een beach-cleaner aan op Schiermonnikoog; hiermee wordt vanaf morgen gewerkt om al het kleine plastic van het strand te krijgen. Op het overzichtskaartje onderaan deze pagina is te zien waar hulp bij het opruimen nodig is.

Vanwege de storm die wordt verwacht, is het advies: kom vanaf maandagmiddag 7 januari niet meer als vrijwilliger naar de kustlijn voor opruimacties. De storm maakt het opruimen door vrijwilligers gevaarlijk. We waarderen de inzet enorm, maar de veiligheid gaat boven alles! We verwachten dat er woensdag 9 januari weer vrijwilligers kunnen komen helpen. De bedrijven blijven opruimen, zolang de weersomstandigheden dat toelaten. Zij zijn beter toegerust op storm en wind dan vrijwilligers.

Het is moeilijk te voorspellen wat de storm met de containers doet die nog in zee liggen. Na de storm worden er weer inspectievluchten gedaan en gaat het zoeken met de sonarboten verder.

[Update: 5 januari 2019, 17.00 uur]
De komende tijd blijven er naar verwachting containers of spullen uit containers aanspoelen. Rijkswaterstaat en de Kustwacht blijven nauw samenwerken in het lokaliseren en bergen van overboord geslagen containers.
Verschillende factoren, waaronder weersomstandigheden en stroming, maken het moeilijk om exacte schattingen te geven van het aantal vermiste of verdwenen containers.

Diverse organisaties werken in opdracht van Rijkswaterstaat en grondeigenaren aan het opruimen en schoonmaken van de stranden en kustlijn. Defensie blijft tot zondagmiddag 17.00 uur actief helpen op Schiermonnikoog.

Er is grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die helpen opruimen. Diverse groepen en gemeentes coördineren opruimacties. Die coördinatie is belangrijk want we willen voorkomen dat door goedbedoelde hulpacties andere schade wordt aangericht, bijvoorbeeld aan kwetsbare natuur. Houd daarom bij het opruimen de volgende regels in acht:

 • bekijk voor vertrek óf en waar hulp nodig is. Gemeenten en HelpWad geven aan waar gecoördineerde acties zijn. Kijk bijvoorbeeld op Twitter @HelpWad of #HelpWad, daar vind je een kaart met de actuele stand van zaken over opruimacties.
 • het weer is fris en onstuimig. Kleed je warm aan.
 • volg het advies van organisaties en instanties op.
 • begeef je niet op plekken die niet openbaar toegankelijk zijn.

[Update: 4 januari 2019, 12.00 uur]
Inmiddels weten we van 22 containers dat ze zijn aangespoeld op verschillende Waddeneilanden en in het Waddengebied.

Vragen en antwoorden

Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen?

Twee van de overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stoffen. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kilo organische peroxide (een stof die gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1400 kilo aan lithiumbatterijen.

Er zijn verschillende zakken organische peroxide aangetroffen, waardoor duidelijk is dat deze container open is geraakt. RIVM meldt dat de gezondheidsrisico’s van organische peroxide beperkt zijn zolang de verpakking intact blijft. Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan luchtwegen (bij verstuiven) huid en ogen veroorzaken. De Veiligheidsregio raadt daarom aan de zakken niet aan te raken en 112 te bellen.

Welke gevaarlijke stoffen zaten in de overboord geslagen containers?

Organisch peroxide

In één van de overboord geslagen containers zit de gevaarlijke stof organisch peroxide. Organisch peroxide is een witte poederachtige stof. Op Schiermonnikoog is een zak van 25 kilo met organisch peroxide aangetroffen, deze is inmiddels verwijderd. Mocht je een vermoeden hebben dat er organisch peroxide aangespoeld is, bel dan 112. Voorkom aanraking, neem bij aanraking contact op met de huisarts.

Fabrikant

Nouryon (voorheen AkzoNobel) is de fabrikant van de organisch peroxide, dit is de gevaarlijke stof die in één container zit. Onder de huidige omstandigheden zijn de risico’s beperkt zolang de verpakking intact blijft. De zakken zijn wit en te herkennen aan rode waarschuwingssymbolen (zie bovenstaande foto). Als de verpakking beschadigd is, kan het product irritatie aan huid en ogen veroorzaken. Raak de zakken niet aan en bel direct 112.

Welke ongevaarlijke stoffen zaten in de overboord geslagen containers?

HDPE-kunststofkorrels

Op meerdere plaatsen op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog zijn zakken met HDPE-kunststofkorrels aangespoeld. Deze kunststofkorrels zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, hiervoor hoef je niet 112 te bellen.

Power Dry - UK

Verpakkingen die eruit zien als op onderstaande foto kunnen veilig geborgen en weggegooid worden. Wanneer verpakkingen gescheurd of open zijn kan dit leiden tot enige huidirritatie.

 

Wat moet ik doen als ik een container aantref?

Laat gesloten containers dicht. Neem contact op met de gemeente. Als je gevaarlijke stoffen vindt, raak deze dan niet aan. Onder het kopje ‘Welke stoffen zijn gevaarlijk?’ kun je zien voor welke stoffen je 112 moet bellen.

Hoe worden de containers opgeruimd?

Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de bergingsmaatschappij werken samen in het bergen en ook in het lokaliseren van de overboord geslagen containers.

Er wordt gestart met de berging van kapotte, lege containers. De kapotte containers worden door middel van een grijper uit zee gehaald. Visserschepen liggen stand-by om eventuele losse lading direct uit zee te vissen. De gesloten containers worden gemarkeerd om later geborgen te worden; ze worden dan zoveel mogelijk in zijn geheel uit het water gehaald.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Hoe lang gaat het bergen van de containers duren?

Vanwege onder andere de ligging van de containers in de verkeersbaan in de Noordzee, de complexiteit van bergen, weinig zicht onder water, het getijde, de weersomstandigheden en de hoeveelheid containers, gaat de berging naar alle waarschijnlijkheid maanden duren. Meer informatie hierover staat op de site van Rijkswaterstaat

Wie betaalt de kosten van het opruimen?

De reder is direct aansprakelijk gesteld door zowel RWS, de Waddeneilanden als Staatsbosbeheer. De reder heeft aangegeven alle kosten voor het opruimen en schoonmaken te betalen. Rijkswaterstaat helpt de betrokken gemeenten bij hun claim richting de reder. Meer informatie hierover staat op de site van Rijkswaterstaat

Wat zijn de gevolgen van de gevaarlijke stoffen voor het milieu?

Organische peroxide is volgens het RIVM zeer giftig voor het waterleven, maar deze effecten zijn kortdurend omdat de stof snel ongevaarlijk wordt.

De locatie en de staat van de container met lithiumbatterijen is nog niet bekend. Het RIVM geeft aan dat de risico’s op gezondheidseffecten door de lading batterijen onder deze omstandigheden (opgesloten in de container) beperkt zijn.

Voor de lithiumbatterijen worden geen milieu-effecten verwacht. Er kan langzaam lithium vrijkomen wanneer de batterijen in het zeewater terecht komen, waardoor er plaatselijk verhoogde concentraties zijn. Zeewater heeft al een bepaalde achtergrondwaarde van lithium en in zeewater is voldoende natrium aanwezig om lithium toxiciteit te voorkomen.

 

 

 

Wat zijn de gevolgen van het kleine plastic afval?

Rijkswaterstaat start een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plastic verontreiniging voor de Waddenzee als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de eilandstranden, wadplaten en kwelders onder andere kleine plastic deeltjes aangespoeld. Uit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna en welke maatregelen genomen moeten worden. 
 
Voor het onderzoek wordt samenwerking gezocht met de Rijksuniversiteit Groningen en andere partijen zoals de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sovon en NIOZ. Dit past binnen de afspraken zoals gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Waddenzee. Vooruitlopend start Rijkswaterstaat wel al met het nemen van de eerste veldmonsters op de eilandstranden, wadplaten en de kwelders als basis voor het onderzoek.

Er zijn dode zeehonden gevonden, komt dit door de containerramp?

Het is niet ongebruikelijk dat er dode zeehonden worden aangetroffen; er leven 20.000 zeehonden in de zee en 20 dode zeehonden in een dag is niet vreemd. Bij een Noordwestenwind spoelen deze aan op de kust.

Vind je een dode zeehond? Meld dit dan bij zeehondencrèche Pieterburen via 0595-526 526. In verband met onderzoek naar zeehondensterfte in de Waddenzee is het belangrijk dat dode dieren hier worden gemeld.

Waarom is opgeschaald naar GRIP 4?

Dit doen we om de overleg- en werkstructuur voor het opruimen van de containers in en rond de Waddenzee goed te stroomlijnen. Kijk voor meer informatie voor de aanpak tijdens een crisis op onze website: Wat gebeurt er tijdens een crisis?

Hulp bij opruimacties

Veel mensen willen helpen met het opruimen van het aangespoelde afval. Daar zijn we heel blij mee! Op dit moment zijn de stranden, dijken en kwelders zo goed mogelijk opgeruimd en zijn er geen vrijwilligers nodig.

De opruimacties worden niet centraal gecoördineerd, maar vinden vooral plaats op basis van lokale initiatieven en door de Friese Waddengemeenten. Rommel op zee, op de Afsluitdijk en in de kwelders wordt opgeruimd door professionele bedrijven.

In het overzicht hieronder wordt aangegeven waar hulp nodig is en waar meer informatie daarover is te vinden.

Opruimen op zee

Rommel op zee wordt opgeruimd door professionals. Je kunt hier als vrijwilliger niet bij helpen. Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de bergingsmaatschappij werken nauw samen in het lokaliseren en bergen van de overboord geslagen containers.

Opruimen aan land

Stranden, dijken en het achterland
Op dit moment zijn er geen vrijwilligers nodig om te helpen bij het opruimen, maar dit kan veranderen. Houd hiervoor de informatiekanalen van de volgende organisaties in de gaten:

 • Totaaloverzicht: Helpwad houdt een kaart bij met actuele opruimacties.
 • Schiermonnikoog
 • Terschelling
 • Ameland
 • Vlieland
 • Dijken Noord-Fryslân: rotzooi op de zeedijken wordt opgeruimd door BDS-Harlingen (een commercieel bedrijf). Wetterskip Fryslân maakt via zijn Facebookpagina en website bekend of en waar vrijwilligers kunnen helpen met opruimen op de zeedijken. Piepschuim kan worden gebracht naar Nieuwe Vissershaven 1-1, Harlingen. Dit wordt gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf. Grotere hoeveelheden kunnen ook worden opgehaald. Meer informatie: 0517-420010 / 06-20624068 / 06-51571616
 • Groningen

Als je ergens gaat helpen, ga dan in elk geval niet met auto's de dijken op. Dan gaat het gras kapot en dit is niet goed voor de dijken.

De Afsluitdijk en kwelders
Het opruimen wordt hier door professionals gedaan. Je kunt hier dus niet helpen.

Help mee aangespoeld plastic in kaart te brengen

De Rijksuniversiteit van Groningen heeft een speciale app ontwikkeld waarmee mensen kunnen aangeven waar ze plastics vinden. Via een app en op www.waddenplastic.nl kan iedereen helpen met het in kaart brengen van het al het aangespoelde plastic. Ook de Wageningen Univerity and Research is bezig met de containerramp. Zij geven op hun website informatie over de impact van de containerramp. Beide zaken worden veelvuldig gedeeld via (social) media.

Wie doet wat?

Bij de containerramp zijn veel verschillende organisaties betrokken. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de betreffende partij:

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is  verantwoordelijk de waterkwaliteit, de waterveiligheid en is bodembeheerder van de Noordzee en Waddenzee. Hieronder vallen ook de zandplaten en kwelders en de Afsluitdijk. Dat betekent dat Rijkswaterstaat het coördineren van het bergen van schepen en verloren ladingen op zich neemt maar ook de coördinatie heeft bij milieurampen op de Noordzee zoals olie verontreinigen.
Kustwacht De Kustwacht is verantwoordelijk voor het nautisch beheer van de Noordzee. De Kustwacht waarschuwt onder andere het scheepvaartverkeer vanwege de drijvende containers. Daarnaast vliegt het Kustwachtvliegtuig patrouilles boven de Waddeneilanden om containers te lokaliseren.
Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân is  verantwoordelijk voor de veiligheid van de keringen en zeedijken en houdt toezicht op het opruimen van aangespoelde goederen op de zeedijk.
Veiligheidsregio Fryslân Veiligheidsregio Fryslân heeft een coördinerende rol tijdens rampen en crises. Kijk voor meer informatie op de website.
Friese Waddeneilanden De Friese Waddeneilanden zorgen voor de opruimacties op de eilanden.

Informatie voor de media

Rijkswaterstaat: 06-46272704

Rijkswaterstaat Zee & Delta (voor vragen over containers op de Noordzee): 06-29586887

Wetterskip Fryslân: 06-51317364

Kustwacht: 0223-542400

Veiligheidsregio Fryslân: 088-2299992

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.