Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

SAMIJ en CRW lanceren gezamenlijke e-learning

13 oktober 2021

De Coördinatieregeling Waddenzee (CRW) en Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) lanceerden onlangs een nieuwe e-learningmodule voor meldkamermedewerkers in het IJsselmeer- en Waddengebied.

De e-learning is erop gericht om in de betrokken meldkamers het vakmanschap over de incidentbestrijding op het water van de Waddenzee en het IJsselmeer te versterken. CRW had al een e-learningmodule voor meldkamermedewerkers, die geactualiseerd moest worden. SAMIJ had een dergelijke e-learning nog niet. De nieuwe e-learningmodule is voortgekomen uit de samenwerking binnen de expertisegroep Vakbekwaamheid, waarin zowel CRW als SAMIJ zitten.

Doelgroep

Met de centralisten en calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) op de meldkamers in het Wadden- en IJsselmeergebied heeft deze e-learningmodule een specifieke doelgroep. Maar deze is ook interessant voor andere crisisfunctionarissen. De cursus wordt aangeboden aan het Kustwachtcentrum, de Centrale Meldpost IJsselmeergebied (Rijkswaterstaat), Verkeerspost Brandaris (Waddenzee), de meldkamers Noord-Nederland, Noord-Holland, Flevoland/Gooi en Vechtstreek, de overige landmeldkamers in Nederland, CoPI-leden en andere betrokken crisisfunctionarissen.

Doel

Het doel van de e-learning is om betrokkenen bij incidentbestrijding op het water kennis te laten opdoen van de incidentbestrijdingsplannen voor het Wadden- en IJsselmeergebied. De incidentbestrijding op het water wijkt op sommige punten wezenlijk af van die op het land. Zo vraagt de incidentbestrijding op het water bijvoorbeeld meer onderlinge afstemming tussen meldkamers. Centralisten en CaCo’s moeten daarbij weten welke informatie essentieel is om uit te wisselen. De e-learning biedt handvatten om de incidentbestrijdingsplannen in de praktijk toe te passen.

Meer informatie is te vinden op de pagina e-learningmodules van de CRW-website.