E-learning-modules

Om het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) en IJsselmeergebied (IBP-IJ) te leren kennen en bekend te worden met het afhandelen van een incident conform de planvorming, hebben CRW en SAMIJ een elektronische leeromgeving voor de meldkamers laten ontwikkelen.

Met de e-learning-modules Waddenzee en IJsselmeer kunnen de medewerkers van de ‘land’-meldkamers (o.a. MKNN, MKF en MK Haarlem), Kustwachtcentrum (KWC), de ‘haven’-verkeersposten en de Centrale Meldposten Waddenzee (CMW) en IJsselmeer (CMIJ) hun vakbekwaamheid voor de grotere multidisciplinaire incidenten op peil brengen en houden.

In 2021-2022 zijn twee nieuwe e-learning-modules gerealiseerd: de e-learning module Meldkamers voor het IJsselmeergebied en de e-learning voor de Waddenzee.  Ze zijn tevens geschikt voor CoPI-leden. Het doorlopen van een e-learning-module duurt 30-45 minuten.

LET OP: klik op ‘Inloggen als gast’ om de module te starten. Voor het inloggen is een wachtwoord nodig. Dit kan worden aangevraagd door een mail te sturen aan crw@vrfryslan.nl met als onderwerp: Wachtwoord e-learning-modules.

Helaas blijkt de e-learning-omgeving niet in alle browsers even goed te werken. Wij adviseren daarom het gebruik van de browser Firefox. Als er een pop-up in beeld verschijnt, geef dan aan dat u eenmalig de pop-ups van deze site wilt toestaan. Dat is nodig om toegang te kunnen krijgen tot de e-learning-modules.

Ga naar de E-learning-modules Waddenzee en IJsselmeergebied