Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

21 december 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

 

Agenda

 

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
    a. terugkoppeling BC Gezondheid
    b. terugkoppeling BC Veiligheid
3. Besluitenlijst AB vergadering 19 oktober 2017
4. Kaderbrief
    - oplegnotitie
    - kaderbrief 2019-2022
    - overzicht bijdrage per gemeenten
5. Onderzoek Berenschot
6. Invullen leden commissies 2018-2022
    - oplegnotitie
    - procesvoorstel
7. Rondvraag
8. Sluiting