Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne

De veiligheidsregio’s hebben van het kabinet de opdracht gekregen om samen met gemeenten grootschalige opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Veiligheidsregio Fryslân coördineert en monitort het aantal gerealiseerde en verwachte opvangplekken binnen Fryslân. Gemeenten communiceren zelf over de opvanglocaties richting omwonenden.

Opvanglocaties

Wil je weten hoe in jouw gemeente vluchtelingen uit Oekraïne worden geholpen? Kijk dan op de website van je gemeente:

Meer informatie

De website RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De informatie is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands beschikbaar. 

Informatielijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een informatielijn geopend voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne én voor iedereen die hen wil helpen.

  • Voor Oekraïense vluchtelingen: veel slachtoffers van het conflict die in Nederland aankomen, hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze spreken de taal niet en kennen de weg niet. Daarom kunnen ze bij praktische vragen contact opnemen met de Rode Kruis Informatielijn. Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.
  • Voor mensen die willen helpen: ook voor mensen die hulp willen bieden aan slachtoffers van het conflict, kan er een hoop onduidelijk zijn. Ook zij kunnen met hun vragen terecht bij de Rode Kruis Informatielijn: 070 44 55 888.

 

Veelgestelde vragen

Er zijn drie landelijke/centrale ontvangstplekken in Nederland. Van daaruit worden vluchtelingen over de diverse veiligheidsregio's verdeeld. Voor de provincie Fryslân is in Heerenveen de eerste ontvangstlocatie. Het adres van deze locatie in Heerenveen is: Schans 65, 8441 AC Heerenveen.​ Het melden kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. Hier worden de identiteitsbewijzen gecontroleerd en wordt nagegaan of de vluchtelingen onder de Regeling Tijdelijke Bescherming vallen en daarmee recht hebben op opvang, zorg, onderwijs en werk. Daarna gaat het ontvangstteam direct op zoek naar een passende opvanglocatie in Fryslân, waar zij langere tijd kunnen blijven. Vluchtelingen die ’s avonds aankomen, of voor wie er zo snel nog geen andere plek beschikbaar is, kunnen eerst in Heerenveen overnachten. 

Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht wordt gevraagd om zich te laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij verblijven. Vluchtelingen zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Daarom is het van belang dat zij zich registreren bij de gemeente waar ze worden opgevangen. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de registratie van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De gemeenten bereiden mogelijke opvanglocaties voor. Weet je een grotere opvanglocatie? Een locatie die geschikt is om een grote groep mensen, voor een aantal maanden, op te vangen? Neem dan contact op met je gemeente. Dan wordt onderzocht of deze locatie echt geschikt is voor dit doel.

Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk. Of neem contact op met je gemeente.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Als vluchtelingen onder de richtlijn vallen mogen zij tot 4 maart 2024 in Nederland blijven.

De opvang bij particulieren is in eerste instantie noodopvang; tijdelijke opvang dus. Zelfstandige woonruimten voor de vluchtelingen uit Oekraïne hebben de voorkeur (denk aan Airbnb-locaties en vakantiewoningen), zodat zij er ook wat langer kunnen blijven als dat nodig is. Meer informatie over opvang door particulieren is te vinden op de website van Vluchtelingenwerk.

Heb je een vraag over de opvang van vluchtelingen in Fryslân? Neem dan contact op met je eigen gemeente.

Huisdieren kunnen worden meegenomen naar de ontvangstlocatie in Heerenveen. Op de ontvangstlocatie worden de mogelijkheden bekeken voor de opvang van het huisdier. De gemeente probeert het huisdier op dezelfde locatie als zijn baas op te vangen. Soms is dit helaas niet mogelijk. Het kan zijn dat het huisdier langs een dierenarts moet voor een vaccinatie. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.

Veel Friese gemeenten kunnen de hulp van mensen die zowel Oekraïens als Nederlands spreken goed gebruiken. Spreek jij beide talen? Neem dan contact op met je gemeente. 

У багатьох центрах прийому українських біженців є потреба у волонтерах, які володіють українською та/або російською мовами, та можуть домогти перекладати тексти. Ви можете / хочете допомогти, чи знаєте когось, хто може допомогти? Будь ласка, зверніться до свого муніципалітету! 

Links naar de websites van Friese gemeenten:

 

  • Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

  • Ik wil spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

Spullen doneren voor vluchtelingen kan via de website van Vluchtelingenwerk Nederland. Hier vind je een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen en informatie over het doneren van spullen. Ook kun je er een eigen initiatief aanmelden.

  • Ik wil vluchtelingen opvangen in mijn huis. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van Takecarebnb. Meer informatie vind je op de website van Vluchtelingenwerk. Of neem contact op met je gemeente.

  • Ik spreek Oekraïens én Nederlands. Waar kan ik me melden om te helpen?

Veel Friese gemeenten kunnen de hulp van mensen die zowel Oekraïens als Nederlands spreken goed gebruiken. Spreek jij beide talen? Neem dan contact op met je gemeente.

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang van vluchtelingen. Veiligheidsregio Fryslân zorgt voor de coördinatie van de opvang in Fryslân. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa en dus ook naar Nederland reizen. De opvang van Oekraïners wordt daarom ook niet geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s en gemeenten. 

Wat wordt er in mijn gemeente gedaan?
Wil je weten hoe in jouw gemeente vluchtelingen uit Oekraïne worden geholpen? Kijk dan op de website van je gemeente:

Bekijk dan de veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïners op de website van de Rijksoverheid. Daar staat o.a. informatie over financiële en medische steun voor Oekraïense vluchtelingen en of zij mogen werken.