Crisisnoodopvang asielzoekers

De Rijksoverheid heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd ondersteuning te bieden met crisisnoodopvang voor asielzoekers. Dit is omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende plek heeft voor de mensen die zich daar melden. Veiligheidsregio Fryslân coördineert samen met de betrokken gemeenten de opvang van de asielzoekers.

De gemeente die opvang aanbiedt zorgt voor een geschikte locatie. Veiligheidsregio Fryslân faciliteert de dagelijkse leiding en organisatie, beveiliging, zorg, catering en vorm van dagbesteding. Het COA betaalt de kosten.

Opvanglocaties

Sinds 15 augustus 2022 wordt het Fries Congrescentrum Drachten gebruikt als crisisnoodopvang voor asielzoekers uit Ter Apel. De locatie biedt plaats aan maximaal 225 personen. Deze locatie is tot 1 juli 2023 beschikbaar.

Daarnaast worden sinds 1 november 2022 asielzoekers opgevangen op een riviercruiseschip in Harlingen. Deze tijdelijke crisisnoodopvang biedt onderdak aan maximaal 170 mensen, tot einde 2023.

Sinds maart 2023 worden er ook asielzoekers opgevangen in een deel van het Lauwers College in Kollum in gemeente Noardeast-Fryslân. Hier worden maximaal 75 mensen opgevangen, uiterlijk tot en met 31 juli 2023. 

Ook was er een crisisnoodopvang voor 75 mensen ingericht in het voormalige schoolgebouw De Claercamp in Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen. Hier werden mensen opgevangen tot 1 maart 2023.

Op de websites van de gemeenten staat meer informatie over de crisisnoodopvanglocaties in Fryslân: