Opvang vluchtelingen en asielzoekers

Veiligheidsregio Fryslân zet zich sinds maart 2022 samen met de Friese gemeenten in om opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te creëren. Sinds mei 2022 is daar crisisnoodopvang voor asielzoekers bijgekomen. Dit betekent dat er zowel vluchtelingen uit Oekraïne als asielzoekers uit andere landen tijdelijk worden opgevangen in Fryslân.

Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne

De veiligheidsregio’s hebben van het kabinet de opdracht gekregen om samen met gemeenten grootschalige opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Veiligheidsregio Fryslân coördineert en monitort het aantal gerealiseerde en verwachte opvangplekken binnen Fryslân. Gemeenten communiceren zelf over de opvanglocaties richting omwonenden.

Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne

Crisisnoodopvang asielzoekers

De Rijksoverheid heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd ondersteuning te bieden met crisisnoodopvang voor asielzoekers. Dit is omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende plek heeft voor de mensen die zich daar melden. Veiligheidsregio Fryslân coördineert samen met de betrokken gemeenten de opvang van de asielzoekers. De gemeente die opvang aanbiedt zorgt voor een geschikte locatie. Veiligheidsregio Fryslân faciliteert de dagelijkse leiding en organisatie, beveiliging, zorg, catering en vorm van dagbesteding. Het COA betaalt de kosten.

Crisisnoodopvang asielzoekers