De veiligheidsregio voor zorginstellingen

Als zorginstelling kun je te maken krijgen met een incident of een crisissituatie. Hoe zorg je er dan voor dat jouw cliënten nog verantwoorde zorg krijgen? Veiligheidsregio Fryslân adviseert zorginstellingen over de voorbereiding op een incident en biedt hulp tijdens incidenten.

Hulp tijdens een incident of crisissituatie

Tijdens een incident of crisissituatie kun je bij ons terecht voor hulp. Wij denken mee over de stappen die gezet moeten worden en kunnen contact leggen met andere hulpdiensten. 

Je kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. Dit kan bij de ‘Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg’ op telefoonnummer: 088 22 99 762.

Daarnaast informeren wij zorginstellingen proactief wanneer er zich in de buurt een incident voordoet. Bij de brand op de Kelders in Leeuwarden is bijvoorbeeld contact gelegd met een crisiscoördinator van Palet over de rookoverlast.

Een plan maken

Een incident verloopt elke keer anders. Het is onmogelijk om een plan te maken dat op alle verschillende soorten incidenten van toepassing is. Wel kun je je als zorginstelling voorbereiden op de gevolgen van een incident. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin geëvacueerd moet worden. Of aan een tekort aan personeel als gevolg van een griepepidemie. Veiligheidsregio Fryslân kan je adviseren bij een plan waarin de handelingswijzen staan voor de belangrijkste situaties. 

Loket voor vragen

Zorginstellingen kunnen bij ons terecht met vragen over rampenbestrijding en crisisbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • We willen plannen opstellen, hebben jullie advies?
  • Hoe richt je de crisisorganisatie in?
  • We willen een oefening organiseren kunnen jullie meedenken?

Contact

Wil je hulp bij het opstellen van een plan of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Froukje de Vries, beleidsmedewerker bij Veiligheidsregio Fryslân.