Waterhulpverlening in Fryslân

Bij de incidentbestrijding op de meren en vaarwegen in zuidwest Fryslân zijn naast publieke ook private hulpverleners actief. Deze Professionele Watersportondernemers (PWO’ers) werken in de watersport of daaraan gerelateerde bedrijven. Zij zijn erg bekend op de Friese wateren en worden bij Prio1 incidenten op het water ook gealarmeerd om hulp te kunnen verlenen. De kracht van de PWO’ers is hun snelle opkomsttijd: vaak zijn zij als eerste ter plaatse, nog voor de andere hulpdiensten.

''

Wat doet een PWO’er?

  • De PWO’er gaat direct ter plaatse en geeft aan de Meldkamer Noord-Nederland en de hulpdiensten de exacte locatie en zoveel mogelijk relevante informatie door: bijvoorbeeld de oorzaak, lading, het soort vaartuig, het aantal opvarenden en het effect op de omgeving.
  • De PWO’er verleent eerste hulp en haalt eventueel mensen van boord of uit het water.
  • Zodra de hulpdiensten ter plaatse zijn, ondersteunt de PWO’er hen waar mogelijk.

Zie ook: Folder Waterhulpverlening in Fryslân
Zie ook: Artikel ‘Standby met snelle boten
Zie ook: PWO bedrijf op weg naar een inzet

Waar zijn de PWO’ers actief?

De PWO’ers zijn in de volgende Friese gebieden actief:

Ook hulpverlener op het water worden?

Er is binnen de huidige groep hulpverleners op het water ruimte voor een aantal nieuwe PWO’ers. Heb je hier belangstelling voor? Neem dan contact op met de afdeling Crisisbeheersing, 088 22 99 111 of crisisbeheersing@vrfryslan.nl.