Partners voor een veilig en gezond Fryslân

Een van de belangrijkste taken van Veiligheidsregio Fryslân is het versterken van de samenwerking tussen partijen die een rol hebben tijdens een ramp of crisis.

Hoe verloopt de samenwerking?

Met veel partners hebben we convenanten. Hierin staan de samenwerkingsafspraken voor een ramp of crisis. Ook werken we samen aan:

Crisisfunctionarissen

Veiligheidsregio Fryslân werkt met crisisfunctionarissen. Deze zijn niet allemaal in dienst bij de veiligheidsregio, maar komen vaak uit partnerorganisaties. Een crisisfunctionaris is iemand die naast zijn dagelijks werk namens één van de hulpverleningsdiensten regelmatig 24/7 beschikbaar is om in een crisisteam te helpen als er zich iets voordoet. 

Partners voor een veilig Fryslân

Op het gebied van veiligheid werken we onder andere samen met:

 • Politie
 • Meldkamer Noord-Nederland
 • Wetterskip Fryslân
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • Arriva
 • Vitens
 • Liander
 • Lectoraat Cyber Safety, NHL Hogeschool
 • IT-bedrijven
 • Veiligheidshuis
 • FIER
 • Professionele watersportondernemers (PWO)

Daarnaast werken we samen met alle Friese gemeenten, Provincie Fryslân, het openbaar ministerie en de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe.

Partners voor een gezond Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân werkt op het gebied van gezondheid onder andere samen met:

 • Regionale Ambulance Voorziening Fryslân
 • Friese ziekenhuizen
 • Dokterswacht
 • Nederlandse Rode Kruis
 • Meldkamer Ambulancezorg

Ook werken we samen met zogenaamde zorgpartners. Hierbij kun je denken aan de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra, jeugdhulpinstellingen en GGZ-instellingen. Tijdens een incident of crisissituatie kunnen zorgpartners bij ons terecht voor hulp. Wij denken mee over de stappen die gezet moeten worden en kunnen contact leggen met andere hulpdiensten. Wij hielpen bijvoorbeeld in 2016 toen het Antonius Ziekenhuis in Sneek zonder stroom zat.

De Waddeneilanden, een bijzondere situatie

In Fryslân hebben de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland een bijzondere positie. Door de geïsoleerde ligging moeten de hulpdiensten bij een incident zichzelf tijdens de eerste uren zien te redden. Om toch meteen goede hulp te kunnen verlenen, is het Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa) opgericht. Het CoWa verzorgt de coördinatie van de incidentbestrijding en zorgt dat er multidisciplinair wordt afgestemd. 

Voor grootschalige geneeskundige hulpverlening op de Waddeneilanden is ook een andere constructie dan voor de vaste wal. De eilanden hebben een team dat samen met de ambulancehulpverleners kan zorgen voor het langdurig stabiliseren van gewonden. Voor het verplaatsen van gewonden wordt gebruik gemaakt van een speciaal voertuig dat vier mensen gelijktijdig naar de boot of helikopter kan vervoeren.


Meer weten?

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Crisisbeheersing.