Standaardadvies voor gezondheid en veiligheid bij evenementen

Bij sommige evenementen zijn geen specifieke geneeskundige of gezondheidskundige risicofactoren. Voor die evenementen kan de organisator van het evenement het standaardadvies gebruiken.

In het standaardadvies wordt advies gegeven over drie onderwerpen:

 • de bereikbaarheid en doorrijdbaarheid van het evenement
 • eisen aan de zorgverleners die worden ingezet tijdens een evenement
 • gezondheidskundige maatregelen tijdens een evenement

Hieronder is over deze drie onderwerpen meer informatie te vinden. 

Adviezen voor de bereikbaarheid en doorrijdbaarheid

Hulpdiensten en zorgverleners moeten het evenemententerrein en de omliggende bebouwing kunnen bereiken. Daarom moeten de calamiteitenroutes vrij blijven. Ambulances moeten binnen de landelijke norm een incident kunnen bereiken en zonder vertraging kunnen verlaten.

Adviezen voor de bereikbaarheid:

 • Houd de calamiteitenroutes, het evenemententerrein en de percelen in de directe omgeving van het evenement altijd vrij en toegankelijk voor de hulpdiensten.
  • Zijn er gebieden afgezet? Dan moeten de afzettingen snel kunnen worden weggehaald, zodat de hulpdiensten geen vertraging oplopen.
  • Wijs vooraf aan op welke plekken de hulpdiensten door de hekken kunnen. Hang op deze plekken een bordje met de tekst ‘Vrijhouden voor hulpdiensten’.
  • Zorg voor voldoende ruimte voor de hulpdiensten: de doorgangen moeten minstens 4,5 meter breed en 4,2 meter hoog zijn. Dat geldt ook in bochten. Let op luifels en andere obstakels op de weg.
  • Is de ondergrond zacht? Leg dan rijplaten neer. Daardoor rijden voertuigen zich niet vast.
 • In een eenrichtingsstraat mag geen verkeer vanuit de andere richting komen.

Eisen aan de zorgverleners bij evenementen

Deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement moeten goede eerste hulp en medische zorg kunnen krijgen. In de evenementenvergunning worden eisen gesteld aan de benodigde evenementenzorg. Zorgverleners die tijdens een evenement worden ingezet moeten voldoen aan de

Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Daardoor kunnen zij diverse aandoeningen en letsels ter plaatse behandelen. Dat ontlast de reguliere zorgcapaciteit.

Eisen aan de ingezette zorgverleners tijdens een evenement

 • Diploma’s en certificaten
 • Inzet en herkenbaarheid
  • De zorgverleners moeten herkenbaar zijn als hulpverleners. Zorg voor kleding waarop bijvoorbeeld ‘EHBO, eerstehulpverlener’ staat.
  • De zorgverleners communiceren onderling bij voorkeur plaats via een radioverbindingsnetwerk (portofoons).
  • De zorgverleners werken in koppels van ten minste twee personen.
  • De zorgverleners mogen niet worden belast worden met andere taken, zoals kinderopvang, brandwacht of beveiliging.
 • Registratie
  • De zorgverleners moeten elk zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst registreren. Na afloop van het evenement levert de evenementorganisator een geanonimiseerde rapportage aan bij de vergunningverlener (de gemeente). De gemeente levert deze rapportage vervolgens aan bij de GHOR.

Meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg is te vinden op www.evenementenz.org.

Adviezen voor gezondheidskundige maatregelen

Bij elk evenement zijn voorzieningen zoals toiletten en afvalbakken nodig. Als hier niet op de juiste manier mee wordt omgegaan, kan dit invloed hebben op de gezondheid.

Adviezen voor gezondheidskundige maatregelen:

 • Zorg ervoor dat de hygiënerichtlijnen voor evenementen worden nageleefd. Deze richtlijnen zijn te vinden op rivm.nl/hygienerichtlijnen/evenementen.
 • Zorg voor voldoende (tijdelijke) toiletvoorzieningen met voldoende handenwasgelegenheden (stromend water, vloeibaar zeep, papieren handdoeken en afvalbakken). Maak deze voorzieningen regelmatig schoon.
 • Wordt er tijdens het evenement voedsel bereid en verkocht? Dan moet de organisator van het evenement maatregelen nemen die de kans verkleinen dat medewerkers en bezoekers ziek worden door besmet of bedorven eten en drinken. Dit is een wettelijke verplichting vanuit het Warenbesluit. Een overzicht van alle goedgekeurde hygiënecodes staat op nvwa.nl.