Weinig meldingen vogelgriep in Fryslân, wel alert blijven

15 december 2022

Vogelgriep komt nog steeds voor onder wilde vogels in Nederland, al komen er weinig meldingen binnen. In de afgelopen weken zijn er in Fryslân enkele wilde vogels met vogelgriep gevonden. Het blijft belangrijk om alert te blijven op vogelgriep. Raak dode wilde vogels of wilde zoogdieren niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22.

Zoogdieren met vogelgriep

Het was al bekend dat ook zoogdieren, zoals vossen en bunzingen, vogelgriep kunnen krijgen. Zo werd in november 2022 een bunzing met vogelgriep gevonden in Fryslân. Vaak is de oorzaak van vogelgriep bij zoogdieren het bijten in besmette kadavers van vogels.

Vind je een dood of ziek wild zoogdier? Raak het dier niet aan, maar onthoud waar het dier ligt en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. Je kunt voorkomen dat een hond het vogelgriepvirus krijgt door de hond aangelijnd te houden, zeker in gebieden waar veel watervogels zijn.

Lees meer over vogelgriep in Fryslân