Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vijf culturele locaties in Fryslân krijgen ontheffing

02 oktober 2020

Op basis van de noodverordening van Veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020 heeft de voorzitter Van Haersma Buma ontheffing verleend aan een aantal gebouwen van groot belang voor de regio. Voor deze gebouwen geldt geen maximum van 30 personen per ruimte.

Hoge culturele waarde

Deze ontheffing geldt voor de volgende locaties:

  • De Harmonie in Leeuwarden
  • De Lawei in Drachten
  • Het Posthuistheater in Heerenveen
  • Theater Sneek
  • De Koornbeurs in Franeker

Deze organisaties hebben een hoge culturele waarde voor Fryslân en maken essentieel onderdeel uit van de Friese culturele infrastructuur. Alle vijf locaties hebben de afgelopen tijd bewezen zich goed aan de regels te houden en werken met goedgekeurde protocollen die een veilig bezoek kunnen garanderen.

Overige concertzalen en theaters in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene Rijksmaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel).

Veranderingen mogelijk

Wanneer de situatie verandert, kan voorzitter Van Haersma Buma de ontheffing heroverwegen. Zo kunnen genoemde locaties alsnog gesloten worden of kan de voorzitter besluiten dat meer locaties in aanmerking komen voor deze ontheffing.