Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vernieuwd risicoprofiel voor Veiligheidsregio Fryslân

25 november 2021

Vervuiling van de Waddenzee, incidenten op de weg, incidenten bij start of landing op of om een luchtvaartterrein en rellen rondom demonstraties of manifestaties: dit zijn nieuwe risico’s in het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân. Naast deze nieuwe en de al bestaande risico’s wordt in het Risicoprofiel ook aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van cyber, klimaat en polarisatie van de samenleving.

Rampen, crises en incidenten

In het Regionaal Risicoprofiel staan alle risicovolle situaties die kunnen leiden tot een ramp, crisis of groot incident. Voorbeelden hiervan zijn een grote brand, een overstroming of grootschalige stroomuitval. Risico’s zoals een woninginbraak of diefstal maken geen deel uit van het Regionaal Risicoprofiel.

Waarschijnlijkheid en impact

Bij elk scenario is aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat dit risico zich voordoet, en hoe groot de impact daarvan is. Scenario’s met een hoge waarschijnlijkheid in Fryslân zijn besmettingsgevaar, hittegolven en incidenten met personen met verward gedrag. Van drie scenario’s is de kans dat ze daadwerkelijk in Fryslân voorkomen groter geworden: een terreuraanslag, de uitval van spraak- en datacommunicatie en brand in kwetsbare objecten.

Risico’s voorkomen en beperken

Op basis van het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân kan het bestuur strategische beleidskeuzes maken over het te voeren beleid om deze risico’s (verder) te voorkomen of het beperken van de effecten van mogelijke incidenten. Het regionaal risicoprofiel wordt elke vier jaar herzien. Het nieuwe risicoprofiel is op 25 november 2021 voorlopig vastgesteld en wordt in december 2022 definitief vastgesteld.

Meer weten?

Download Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân

 

Weten wat je zelf kunt doen bij bepaalde risico’s? Kijk dan op www.vrfryslan.nl/laatjenietverrassen

 

Waar maken Friezen zich het meeste zorgen over?

Een ziektegolf en besmettingsgevaar, de uitval van elektriciteit en verwarde personen: hierover maken Friese inwoners zich het meeste zorgen. Ook de klimaatverandering is zorgelijk, geven veel Friezen aan. Dat blijkt uit de vragenlijst die Veiligheidsregio Fryslân in september 2021 aan haar Inwonerspanel voorlegde. De resultaten komen overeen met de risico’s die in het Regionaal Risicoprofiel hoog scoren.

""

De meeste Friezen houden zich niet bewust bezig met risico’s om hen heen, maar hebben wel voorbereidingen getroffen voor als er iets ergs gebeurt. Een kleine meerderheid geeft aan te weten wat te doen bij bijvoorbeeld stroomuitval, overstroming of grote brand en zegt vluchtroutes te kennen. Slechts 33% heeft een noodpakket, maar veel mensen hebben wel onderdelen van een noodpakket in huis, zoals waxinelichtjes, gereedschap of een EHBO-set. Iets meer dan een kwart van de Friezen heeft een radio op batterijen. 

Meer dan de helft van de Friezen vindt dat zij niet genoeg informatie krijgt over risico’s. De meningen zijn verdeeld over of de overheid goed voorbereid is op een ramp. Veel mensen hebben bovendien geen goed beeld van wat de overheid precies doet om voorbereid te zijn op een ramp.

De bereidheid om elkaar te helpen is groot onder de Friezen: 98% helpt een ander als zij daartoe in staat zijn. Zelf hulp accepteren is wat lastiger; de meerderheid wil alleen hulp van een ander als zij zichzelf niet kunnen redden.