Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Van reageren naar voorspellen: VINN gaat naar de volgende fase

07 februari 2019

Maandag 28 januari 2019 vond de aftrap plaats van Start-Up VINN (Veiligheids Informatieknooppunt Noord-Nederland) op het vliegveld in Eelde. Na verschillende pop-ups in 2018 is de Start-Up VINN de volgende fase in het ontwikkeltraject. Medewerkers van Veiligheidsregio Groningen, Veiligheidsregio Drenthe, Veiligheidsregio Fryslân en de Meldkamer Noord-Nederland zijn uitgenodigd om de Start-Up mee te maken.

Ervaren door simulaties

Om de deelnemers te laten ervaren wat het betekent om in een VINN te werken zijn twee simulaties uitgevoerd. Eén simulatie was gericht op actuele informatievoorziening, waarbij er sneller in kaart gebracht werd wat er momenteel speelt. Daarnaast was er een simulatie met betrekking tot het bijhouden van een continu veiligheidsbeeld. Deze was meer gericht op de toekomst. Hierbij keek men naar vragen zoals ‘wat komt er op ons af?’ en ‘hoe gaan we daarop anticiperen?’. 

Met elkaar ontwerpen

De werkwijze om te komen tot een VINN is iets anders dan andere projecten. Waar meestal doelen gesteld worden door een opdrachtgever, kijken de partijen bij dit project vooral werkenderwijs welke vragen en opgaven er zijn en hoe deze aangepakt gaan worden. Het s een groeipad waar continu beweging en energie op moet worden gezet. De Start-Up VINN is dan ook bedoeld om het samen mee te maken, en met elkaar te kunnen ontwerpen op basis van de input die geleverd wordt.

Hoe nu verder?

Alle ervaringen van de bijeenkomst worden uitgewerkt. Daarnaast is het zo dat er al het een en ander vast staat. Samen wordt gekeken wat de volgende opgave wordt. Om zo samen te bouwen aan een zo efficiënt mogelijke manier van informatievoorziening.