Thorbecke Academie van NHL Stenden en Veiligheidsregio Fryslân nemen eerste volledig mobiele crisissimulatieruimte in Nederland in gebruik

30 mei 2022

De Thorbecke Academie en Veiligheidsregio Fryslân hebben een spiksplinternieuwe en gedeelde crisissimulatieruimte aan de Rengerslaan 1 in Leeuwarden in gebruik genomen. Studenten kunnen in deze ruimte realistisch oefenen en trainen in het nemen van besluiten onder druk tijdens complexe crisissituaties. De crisissimulatieruimte is in nauwe samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân ontwikkeld.

Primeur

De opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Thorbecke Academie in Leeuwarden heeft met deze professionele crisissimulatieruimte de primeur in Nederland. De ruimte is bovendien uniek omdat de gehele opstelling, met alle apparatuur erin, volledig mobiel is. Dat betekent dat de crisissimulatieruimte niet alleen door studenten kan worden gebruikt, maar dat Veiligheidsregio Fryslân de ruimte ook kan inzetten tijdens oefeningen én als alternatieve crisisruimte bij een echte crisis. Binnen mum van tijd en dichtbij een crisis of rampgebied kan een compleet werkend crisismanagementcentrum worden opgebouwd.

Unieke samenwerking

"We zijn trots op het resultaat van een mooie samenwerking tussen de praktijk en het onderwijs op het gebied van integrale veiligheid,” vertelt Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân. “De praktijk leert van het onderwijs en het onderwijs brengt op deze manier de praktijk in de opleiding. Dit is een unieke samenwerking; voor zover ik weet gebeurt dit nergens anders in ons land."

"Simuleren is samen leren!", aldus een docent Integrale Veiligheidskunde. "We zijn als academie enorm blij dat we deze ruimte samen met de Veiligheidsregio hebben kunnen creëren voor onze studenten. Het geeft uitdrukking aan onze nauwe samenwerking met en betrokkenheid van het werkveld. We kunnen onze studenten hiermee een nog realistischer (praktijk)ervaring bieden."