Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Samen voorbereid op een crisis in de zorgsector

13 juni 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 vond de themabijeenkomst zorgcontinuïteit voor de niet-acute zorgpartners (verzorg- en verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg) plaats in zorginstelling ‘de Bloemkamp’, een van de locaties van zorgorganisatie Patyna. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de afdeling Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Fryslân.

Waarom een themabijeenkomst?

In het kader van zorgcontinuïteit is het voor  Veiligheidsregio Fryslân van belang om te weten hoe de zorgorganisaties zich voorbereiden op een crisis.  De veiligheidsregio kan  hen namelijk ondersteunen, maar nemen het werk niet over. De zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het ontruimen van een locatie bij uitval van nutsvoorzieningen. Om dit netwerk te ontwikkelen, de verbinding met elkaar te maken en bewustwording te creëren, stonden onderstaande vragen tijdens de bijeenkomst centraal:

Zijn de zorgorganisaties voorbereid op een crisis? Wat hebben ze hiervoor nodig? En wat kan Veiligheidsregio Fryslân hierin voor hun betekenen? 

Invulling van de themabijeenkomst

Gedurende de dag is er een divers programma aangeboden. De deelnemers zijn meegenomen in een situatie die iedereen kan overkomen. Namelijk: wat doe je wanneer de stroom uitvalt? Er is verteld wat de rol van GGD Fryslân is in zo’n situatie en door middel van filmpjes en voorbeelden is uitgelegd wat Veiligheidsregio Fryslân is. Daarnaast is toegelicht wat de afdeling Crisisbeheersing voor zorgpartners kan betekenen. Ook is verteld hoe de crisisorganisatie bij Patyna ingericht wordt, waarbij het belangrijkste punt commitment van de organisatie is.

Samen aan de slag en van elkaar leren

Tot slot zijn de deelnemers aan de hand van vier leertafels met elkaar in gesprek gegaan over de volgende vier disbalansen: ontruimen locatie, uitval nutsvoorzieningen, uitbraak infectieziekten en cyber. Hierin kwamen veel verschillen in de mate van voorbereiding van een instelling naar voren. Het besef dat de organisaties vooral samen aan de slag moeten en van elkaar kunnen leren is hier helder naar voren gekomen.

Groeien naar een gezamenlijk netwerk

Door middel van deze dag is een eerste stap gezet in de samenwerking met de niet-acute zorgpartners. Er was veel energie bij de deelnemers. Iedereen werkt hard en het besef dat er met elkaar een gezamenlijke uitdaging is kwam bij iedereen binnen. Conclusie: het was een geslaagde eerste bijeenkomst. Afdeling Crisisbeheersing en de zorgpartners hebben met elkaar kennisgemaakt en kunnen nu verder groeien naar een gezamenlijk netwerk om de zorgcontinuïteit in de regio te waarborgen. Het verzoek vanuit de deelnemers om twee keer per jaar een themabijeenkomst zorgcontinuïteit te organiseren, grijpt de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân dan ook met beide handen aan!

Voor meer informatie over de themabijeenkomst of het onderwerp zorgcontinuïteit kun je terecht bij de afdeling crisisbeheersing (crisisbeheersing@vrfryslan.nl).