Opvang vluchtelingen en asielzoekers per 1 januari overgedragen

05 januari 2024

Sinds maart 2022 organiseerden wij, samen met de Friese gemeenten, opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Fryslân. Daarnaast is sinds mei 2022 ook de crisisnoodopvang voor asielzoekers in Fryslân erbij gekomen. Per 1 januari 2024 zijn beide opdrachten overgedragen.

Gemeente Heerenveen coördineert de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Vanaf maandag 1 januari is het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) overgedragen aan de gemeente Heerenveen. Het RCVS is opgezet toen de opdracht voor grootschalige opvang vanuit het kabinet bij de veiligheidsregio’s kwam. Vanuit het RCVS hebben wij de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen gecoördineerd. Daarnaast registreerden we vanuit het RCVS ook het aantal gerealiseerde en verwachten opvanglocaties in Fryslân. Gemeenten communiceren zelf over de opvanglocaties richting inwoners.

COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) neemt het beheer van de opvanglocaties in Fryslân over.

Sinds 1 januari 2024 heeft het COA het beheer van de opvanglocaties voor asielzoekers in Fryslân overgenomen. In Fryslân zijn twee (crisis)noodopvanglocaties in Harlingen en Drachten. Deze zijn opgericht omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende plek heeft voor de mensen die zich daar aanmelden. Samen met de Friese gemeenten hebben wij de (crisis)noodopvang gecoördineerd. Het COA neemt sinds het begin van dit jaar het beheer van deze locaties over. Zij faciliteren nu onder andere de dagelijkse leiding en organisatie, beveiliging, zorg, catering en dagbesteding.