Lancering Kennisschakelpunt Veiligheid Fryslân: samenwerken aan Veiligheid in Fryslân

13 februari 2024

Sinds 1 februari zijn we begonnen met een nieuw netwerk, het Kennisschakelpunt Veiligheid Fryslân. Dit kennisnetwerk bestaat uit organisaties en kennisinstellingen in Fryslân die zich ook bezighouden met veiligheid. Het doel van dit netwerk is om samen aan de slag te gaan met thema’s rondom veiligheid. We kunnen informatie met elkaar delen en er samen van leren. Deze kennis verspreiden we vervolgens, zodat elke organisatie nog beter kan werken aan veiligheid in Fryslân.

Het Kennisschakelpunt Veiligheid Fryslân is opgericht in samenwerking met Planbureau Fryslân. Tijdens de coronacrisis hebben we samen met het planbureau en andere partners onderzocht welke impact het virus heeft op de maatschappij. Door uiteindelijk alle kennis, wetenschap, beleid en opgaven met elkaar te koppelen, konden wij en andere organisaties meer impact maken op de veiligheid in Fryslân. Om het succes van deze manier van werken door te zetten, hebben we daarom samen met het planbureau dit kennisnetwerk opgezet.

Het doel van het kennisnetwerk is om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken rondom veiligheid. Er is binnen elke organisatie veel kennis over verschillende thema’s. Denk aan onderzoeken, beleid en ervaringen. Met dit netwerk willen we deze kennis met elkaar delen en er samen van leren. Vervolgens kunnen de organisaties daar zelf weer mee aan de slag.

We werken met een kennisagenda. Op deze agenda komen thema’s te staan waar de organisaties in het netwerk op dat moment aan werken of aan willen werken. We bespreken de thema’s met elkaar en delen relevante informatie. De thema’s op deze kennisagenda gaan altijd over veiligheid in Fryslân.

Wil je meer weten over het Kennisschakelpunt Veiligheid Fryslân? Of heb je interesse om aan te sluiten? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar crisisbeheersing@vrfryslan.nl.