Kijlstramedewerkers versterken de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân

16 april 2024

Drie medewerkers van Kijlstra Ambulancezorg versterken sinds kort op piketbasis de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân. Woensdag 10 april zetten ze met trots hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. “Een waardevolle aanwinst”, vindt Gerben van Alst, afdelingshoofd Crisisbeheersing. “Het is een mooie verbreding van het netwerk in de crisisorganisatie die in zijn geheel is opgebouwd uit partners van Veiligheidsregio Fryslân.”

Verschillende rollen

De drie Kijlstra-medewerkers vervullen verschillende rollen. Marloes Kamperman is als Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN) straks een belangrijke schakel tussen de Officier van Dienst en de Algemeen Commandant tijdens een GRIP 2. Ze is verantwoordelijk voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige hulpverlening.

Erik Vonk start als Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGZ). Zijn taak is de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens GRIP 2. Hierbij is hij verantwoordelijk voor het effect(gebied) van het incident. 

Na het afronden van de opleiding in juli is Bert Pronk inzetbaar als Leider CoPI. Door zijn jarenlange inzet als Officier van Dienst Geneeskundig, past deze taak hem goed. Als Leider CoPI geeft hij straks leiding aan de verschillende hulpverleners die ter plaatse zijn tijdens een GRIP 1. Bijzonder is dat hij de eerste leider CoPI wordt vanuit de ambulancezorg.

Goed voorbereid

“Juist de verschillende achtergronden van de medewerkers maakt de crisisorganisatie krachtig”, merkt van Alst. “Iedereen neemt vanuit zijn organisatie zijn kennis en ervaring mee, waardoor je samen beter bent voorbereid op een ramp of crisis.”