Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Junokade in Leeuwarden wordt 's avonds en 's nachts afgesloten

27 augustus 2020

Vanaf vrijdag 28 augustus is de Junokade tussen 19:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Het verbod op aanwezigheid in de avond en de nacht blijft van kracht tot zondag 1 november 2020. De sluiting geldt alleen ’s avonds en ’s nachts. De bedrijven aan de Junokade zijn gewoon bereikbaar.

Handhaving en de politie hebben de afgelopen tijd veelvuldig opgemerkt dat bij de wekelijkse car meetings aan de Junokade de afstandseisen niet worden nagekomen. Elke vrijdagavond verzamelen zich daar grote groepen autoliefhebbers. Deze zomer heeft de gemeente onder de deelnemers flyers verspreid om hen te wijzen op de afstandseisen. Afgelopen vrijdag, 21 augustus, is de aanwezigen namens burgemeester Sybrand Buma een brief uitgereikt waarin hen wordt opgedragen de afstandseisen te respecteren. Ook werd in de brief gewaarschuwd dat aanvullende maatregelen konden worden genomen als de regels niet zouden worden opgevolgd. De brief heeft na de meeting van 21 augustus niet het gewenste effect gehad. Daarom is besloten tot het instellen van een avond- en nachtsluiting voor de Junokade. Om te voorkomen dat de car meetings zich naar een andere avond in de week verplaatsen, geldt de afsluiting ’s avonds en ’s nachts gedurende de hele week. 

Aanwijzingsbesluit Junokade in Leeuwarden

 

Noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is op grond van de noodverordening bevoegd om gebieden aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden. Een dergelijke maatregel wordt opgelegd wanneer op deze locaties niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Dit is aan de Junokade het geval.

De Junokade wordt vanaf 19:00 uur met hekken en waarschuwingsborden afgesloten voor alle verkeer. Handhaving en de politie zien toe op de naleving.

Noodverordening