Informatie tijdens crisis efficiënter benut door virtuele assistent

18 september 2019

Sneller kunnen vertellen wat inwoners bij een grote brand moeten doen dan dat de brandweer zelfs maar hun pakken aan heeft: dankzij de virtuele assistent zou dat in de toekomst zomaar kunnen. In de afgelopen maanden heeft Veiligheidsregio Fryslân onderzocht of er een virtuele assistent kan worden ontwikkeld die met kunstmatige intelligentie automatisch informatie uit open en gesloten bronnen ontsluit. Het prototype, dat op 17 september 2019 is getest, leverde positieve eerste resultaten op.

Eerste test

Hoewel het prototype zeker nog geen eindproduct is, bleken de resultaten nu al veelbelovend. De snelheid waarmee de virtuele assistent bijvoorbeeld kwetsbare objecten in de directe omgeving, incidenten in het verleden op dezelfde locatie, telefoonnummers van betrokken organisaties, weers- en reizigersinformatie tevoorschijn wist te toveren sprak de deelnemers aan de test erg aan. “Hiermee hebben we relevante informatie veel sneller gevonden, dat is een enorme winst voor een crisisteam!”

Steeds meer informatie beschikbaar

Het doel van het innovatieve project ‘De virtuele assistent’ was om te onderzoeken hoe alle voor een crisis relevante informatie slim kan worden gebruikt. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld livestreams, GEO-informatie, evaluaties, actuele verkeersinformatie of simulatiesoftware. Die informatie wordt nu niet altijd benut, onder andere omdat vaak de tijd ontbreekt om al deze bronnen te doorzoeken. Om deze gegevens wél te kunnen benutten heeft Veiligheidsregio Fryslân nauw samengewerkt met Pandora Intelligence, die het prototype voor de virtuele assistent heeft ontwikkeld. Voor de uitvoering van het project heeft Veiligheidsregio Fryslân een financiële stimulans ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een stap verder

Na de positieve resultaten van het prototype is de volgende stap om de virtuele assistent in de praktijk te gaan gebruiken, tijdens een echte crisissituatie. “Dan zullen we vast de nodige verbeterpunten tegenkomen, maar dat is nodig om het prototype naar een hoger niveau te tillen,” aldus Johan Haasjes, programmaleider innovatie en informatie bij Veiligheidsregio Fryslân. “We gaan nu kijken of we de financiering kunnen vinden om de virtuele assistent een stap verder te brengen. Dit is een grote kans, dit is de koers die we willen volgen!”

Bekijk ook:

  • In deze film wordt het onderzoek in het kort uitgelegd.
  • Meer weten over innovatie in het veiligheid en justitie domein? Ontdek het op innoveermeemetjenv.nl