Honderden dode wilde vogels gevonden in Fryslân, waarschijnlijk vogelgriep

10 mei 2023

De vogelgriep blijft rondgaan onder wilde vogels in Nederland. Deze week zijn in Fryslân honderden vogels dood gegaan. Zo zijn in Leeuwarden zeker 200 dode wilde vogels gevonden en er zijn 30-40 dode kokmeeuwen aangetroffen in natuurgebied De Alde Feanen. Ook in natuurgebied De Deelen zijn een kleine 30 dode kokmeeuwen gevonden. De vogels zijn waarschijnlijk overleden door vogelgriep. De dode vogels worden opgeruimd door de beheerders van de (natuur)gebieden.

Help de verspreiding van vogelgriep voorkomen!

  • Vind je een dood of ziek wild zoogdier? Raak het dier niet aan, maar onthoud waar het dier ligt en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22.
  • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
  • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.
  • Houd honden aangelijnd, zeker in gebieden waar veel watervogels zijn.

Friese samenwerking

In Fryslân werken onder andere de Provincie Fryslân, Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het opruimen van dode dieren. Ook is uitgewerkt welke hygiënemaatregelen daarbij nodig zijn.

Meer weten? Kijk dan op onze pagina over vogelgriep.