Grote hulpverleningsoefening op Terschelling

07 september 2022

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert Veiligheidsregio Fryslân een grootschalige hulpverleningsoefening op Terschelling. Tijdens deze oefening spelen verschillende hulpdiensten en crisisfunctionarissen een rampscenario na. Ruim 175 hulpverleners en vrijwilligers doen mee aan de oefening.

Locatie van de oefening

De oefening wordt gehouden op verschillende plaatsen op Terschelling. De volgende locaties zijn op vrijdag 30 september (deels) afgesloten tijdens de oefening:

  • Het Duinmeertje van Hee is tussen 13.00-16.00 uur niet toegankelijk;
  • De KRNM strandovergang en de linkerkant van de parkeerplaats bij Paal 8 is niet toegankelijk tussen 13.00-16.00 uur.

Wat betekent dit voor eilandbewoners en gasten?

Als inwoner van Terschelling of gast op het eiland merkt u weinig van de oefening. Er kunnen verschillende hulpverleningsvoertuigen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens de oefening wordt een situatie nagespeeld. Dat betekent dat er bij bijvoorbeeld het oefenscenario ‘grote brand’ geen échte brand is. De hulpdiensten oefenen dan wel alsof er daadwerkelijk brand is. Belanghebbenden en omwonenden van de locaties waar de oefening plaatsvindt, zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

""

Elk jaar oefenen

Om goed voorbereid te zijn op een crisis, oefent Veiligheidsregio Fryslân elk jaar. Dankzij de oefeningen weten de hulpdiensten en crisisfunctionarissen wat er nodig is als er echt een crisis plaatsvindt.

Deelnemers aan de oefening

Aan de oefening op Terschelling doen verschillende organisaties mee, zoals Brandweer Fryslân, Politie Noord-Nederland, Meldkamer Noord-Nederland, Gemeente Terschelling, de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân en Defensie. Veiligheidsregio Fryslân coördineert de grootschalige oefening.