Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Deel je ervaringen met NL-Alert bij de brand in Burgum

24 december 2019

Heb je op dinsdag 24 december 2019 een NL-Alert bericht ontvangen vanwege een brand in Burgum? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening daarover.

Verzonden NL-Alert

Vanwege de brand in Burgum is op 24 december 2019 onderstaande NL-Alert verzonden. Op het kaartje is te zien voor welk gebied het NL-Alert bericht gold (het blauwe vlak).

Screenshot van het NL-Alert wat verzonden is bij de grote brand in Burgum op 24 december 2019  Verzendgebied van het NL-Alert wat verzonden is bij de grote brand in Burgum op 24 december 2019

Het onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de ervaringen ten aanzien van NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar en wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van het IFV (www.ifv.nl).

Meer weten?

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het IFV via crisisbeheersing@ifv.nl