Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Danscafé in Bolsward gesloten

11 september 2020

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 11 september 2020 besloten Danscafé ’t Hofje in Bolsward te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het danscafé heeft zich in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 september 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. Daarnaast vond reservering en toewijzing van een zitplaats niet consequent plaats en bezoekers werden hier ook niet op aangesproken. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de handhavers van gemeente Súdwest-Fryslân geconstateerd, waardoor burgemeester De Vries de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Bekijk hier het aanwijzingsbesluit