Brief van Friese bestuurders aan ondernemers in Fryslân

26 februari 2021

De coronacrisis heeft grote impact, ook op ondernemers. Velen komt het water steeds meer aan de lippen te staan. Zij maken zich zorgen en dat kunnen de Friese bestuurders goed begrijpen. In deze brief richten zij zich tot de ondernemers in Fryslân.

Aan onze Friese ondernemers,

De Friezen hebben zich het afgelopen jaar op een bewonderenswaardige manier door de coronacrisis geworsteld. In het begin was het vooral de ziekte zelf die slachtoffers maakte. Maar meer en meer lijden mensen ook onder de gevolgen van de maatregelen: jongeren die niet naar school kunnen, ouderen die hun kinderen niet kunnen zien en ondernemers die het water steeds meer aan de lippen komt te staan.

En zo zitten we nu in een fase die misschien wel de meest ingewikkelde van de hele coronacrisis is. Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor versoepeling, maar vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is daar juist heel veel behoefte aan. We willen weer naar het werk of naar school, naar het theater, lekker een terrasje kunnen pakken of winkelen op zaterdag. Ondernemers willen hun deuren weer kunnen openen. We willen het leven weer oppakken. En ondertussen gaat het versoepelen van de maatregelen met kleine behoedzame stapjes. We horen van u als ondernemers: het is te weinig, te laat, te onduidelijk. Wat is nog het perspectief, waar blijft de stip aan de horizon?

En wij begrijpen uw zorgen en teleurstelling. Ogenschijnlijk lijkt het misschien goed te gaan; toch schuilt er onder de oppervlakte veel onuitgesproken leed. Sommige bedrijven zijn al sinds maart vorig jaar zonder onderbreking gesloten. Bij velen van u is het spaargeld op, hebt u uw pensioengeld aangesproken en sommigen van u grijpen naar laatste reddingsboeien, zoals uw eigen huis verkopen, de zaak verpanden of het bedrijf beëindigen. Friese ondernemers zijn trotse, hardwerkende mannen en vrouwen. Om dan te moeten erkennen dat je het niet meer redt, daar loop je niet snel mee te koop.

Tegelijkertijd zien we ook de onweerlegbare feiten van de weer toenemende besmettingscijfers. We hebben in het najaar gezien hoe snel het kan gaan. Dan lopen de IC’s vol en kunnen ook mensen met andere ernstige aandoeningen niet meer worden geholpen. We mogen het elkaar niet aandoen dat we daar weer in terecht komen. En met de besmettelijke Britse variant om ons heen, is dat geen ondenkbaar scenario. Terwijl we met het ene been langzaam maar zeker uit het coronamoeras stappen, staan we er met het andere nog midden in. Daarom is het nog te vroeg om alles weer mogelijk te maken.

Dat betekent echter niet dat wij, als Friese bestuurders, nu stil zitten. Samen met bestuurders van andere provincies vragen we nadrukkelijk aandacht voor u, de ondernemers. U bent onmisbaar voor een vitale mienskip, aantrekkelijke binnensteden en dorpen en een rijk verenigingsleven. Als gemeenten doen we alles om u tegemoet te komen en een vliegende start mogelijk te maken voor als er straks weer meer kan en mag. En met de Friese brancheorganisaties kijken we wat wél mogelijk is en zoeken we naar creatieve oplossingen. Zodra de besmettingscijfers afnemen en de regels dat toestaan willen we er meteen voor gaan. We roepen alle Friezen op om u te steunen door lokaal te kopen.

We gaan een aantal spannende weken tegemoet. Het wordt ongetwijfeld nog een hobbelige weg naar de zomer. Maar met het doorzettingsvermogen dat Friezen kenmerkt komen we hier samen met u doorheen en laten we de crisis achter ons. Daar geloven we in!

Sybrand Buma, burgemeester Leeuwarden en voorzitter Veiligheidsregio Fryslân
Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Klaas Agricola, burgemeester Dantumadiel
Oebele Brouwer, burgemeester Achtkarspelen
Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest Fryslân
Jeroen Gebben, burgemeester Tytsjerksteradiel
Johannes Kramer, burgemeester Noardeast-Fryslân
Harry Oosterman, burgemeester Ooststellingwerf
Jan Rijpstra, burgemeester Smallingerland
Tineke Schokker, burgemeester Vlieland
Roel Sluiter, burgemeester Harlingen
Leo Pieter Stoel, burgemeester Ameland
André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf
Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling
Tjeerd van der Zwan, burgemeester Heerenveen
Ineke van Gent, burgemeester Schiermonnikoog
Ellen van Selm, burgemeester Opsterland
Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren
Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke