Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020

09 november 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020 treedt op 9 november 2020 om 12.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 9 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. S. van Haersma Buma

Noodverordening