Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020

09 november 2020

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 9 november 2020 besloten de bedrijfskantine van Autobedrijf Kaatsland in Sneek te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

De eigenaar van het autobedrijf heeft zich op 7 november 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de bedrijfskantine werd gebruikt als ware het een horecagelegenheid (met een bar, een biljart en darts), er was geen sprake van een besloten groep en er werd geen 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. De eigenaar is gevraagd zelf een einde te maken aan de geconstateerde overtreding. Hierop is niet gereageerd. Daarom is besloten om de bedrijfskantine te sluiten.

De overtredingen zijn door de Politie Fryslân geconstateerd, waardoor burgemeester De Vries van gemeente Súdwest-Fryslân de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan van aanpak indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit bedrijfskantine Autobedrijf Kaatsland