Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 29 juli 2020

29 juli 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat op 29 juli 2020 is besloten om een drietal locaties binnen de gemeente Súdwest-Fryslân en 1 locatie binnen de gemeente Smallingerland als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

De locaties

  • Champino / Skihut in Drachten. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, met uitzondering van het bij deze inrichting behorende terras.
  • Club 1841 in Sneek. De  locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden. 
  • Café Neighbours in Sneek. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, met uitzondering van het bij deze inrichting behorende terras. 
  • Café Ludiek in Sneek. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden. 

Duur van het verbod

Deze aanwijzingsbesluiten gaan in op 30 juli 2020 en zijn geldig totdat het besluit wordt ingetrokken. Intrekking vindt plaats zodra de exploitanten van de desbetreffende locaties met een plan van aanpak komen waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen waardoor de exploitanten en de bezoekers van de locaties de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen naleven en opening van de inrichtingen verantwoord wordt geacht.

Leeuwarden, 29 juli 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

W.R. Sluiter

 

Aanwijzingsbesluit Café Ludiek Sneek

 

Aanwijzingsbesluit Café Neighbours Sneek

 

Aanwijzingsbesluit Champino Skihut Drachten


 

Aanwijzingsbesluit Club 1841 Sneek