Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 23 juni 2020.

23 juni 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat op 23 juni 2020 is besloten om een locatie binnen de gemeente Leeuwarden als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020”.

Het gaat om de Prinsentuin in Leeuwarden. De Prinsentuin is aangewezen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar op alle dagen van de week tussen 22:00 uur en 06:00 uur te bevinden. Het verbod is niet van toepassing op  bewoners van woningen die zijn gelegen in dit gebied en degenen die met een vaartuig een lig- of aanlegplaats innemen bij de Prinsentuin. Daarnaast geldt het verbod niet voor personeel en bezoekers van horecabedrijf De Koperen Tuin.

De sluiting gaat in op woensdag 24 juni 2020 om 22:00 uur en eindigt op dinsdagochtend 1 september 2020 om 06.00 uur.

Het besluit is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.vrfryslan.nl.

Leeuwarden, 23 juni 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries