Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bar en rotisserie de Zeevaert op Vlieland gesloten na overtreden regels

22 augustus 2020

De Veiligheidsregio Fryslân sluit vanavond 22 augustus, om 23.30 uur, op verzoek van gemeente Vlieland, Bar en rotisserie de Zeevaert aan de Dorpsstraat 61 te Vlieland (onderdeel van Hotel de Wadden BV).

Bar en rotisserie de Zeevaert heeft zich niet aan de maatregelen uit de noodverordening gehouden. Zo waren er o.a. te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd er geen gezondheidscheck gedaan en hadden niet alle gasten een zitplaats. De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit verbodsgebied De Wadden Vlieland